Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Tema: Strøsand

Trenger du strøsand?

Flere Lionsklubber har sand som inntektsbringende aktivitet. Noen selger selv, mens andre fyller og levere sand eller singel til bensinstasjoner og andre institusjoner i sitt lokalmiljø. Alle jobber frivillig og inntektene går til humanitært arbeid. Her finner du kontaktinformasjon.

Trenger du strøsand?

Flere Lionsklubber har sand som inntektsbringende aktivitet. Noen selger selv, mens andre fyller og levere sand eller singel til bensinstasjoner og andre institusjoner i sitt lokalmiljø. Alle jobber frivillig og inntektene går til humanitært arbeid. Her finner du kontaktinformasjon.

Hold deg på beina. Gratis strøsand - Lions Club Nord-Aurdal

Vi fortsetter ordningen med gratis utkjøring av strøsand til alle over 72 år som mottar kommunale tjenester. De som er over 80 år, som ikke har noen kommunale tjenester er også inkludert i ordningen.

Eldre og uføre får tilkjørt strøsand - Lions Club Gausdal

For tredje år på rad tar Gausdal Lions på seg arbeidet med utkjøring av sandsekker til eldre og uføre i Gausdal. Dette er en samarbeidsprosjekt mellom Gausdal kommune og Gausdal Lions.

Veldedig strøsand - Lions Club Tromsø

Ole Lian i Lions Club Tromsø jubler når veiene begynner å bli glatte.