Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Tema: Camp Fjalir

Frivillige søkes til Lions Camp Fjalir

Lions Camp Fjalir er en internasjonal leir for ungdom med fysiske funksjonsutfordringer, og ønsker frivillige medhjelpere. Du må være fra 20 år og oppover, og kunne jobbe minimum frem dager og opp til to uker i perioden 1. til 12. juli 2020. Opphold og reise er gratis.

About Lions Camp Fjalir 2020

LIONS CAMP FJALIR 2020 IN NORWAY IS CANCELLED BECAUSE OF THE CORONA VIRUS. 

Find out what the camp is all about and how to apply.

Søker prosjektleder for Camp Fjalir 2016

Camp Fjalir er en internasjonal sommerleir for ungdom med funksjonshemming. Lions Norge søker en frivillig leirleder som vil være med på forberedelsene til campen, og som har det daglige ansvaret i 2 uker, fra 3. til 17. juli 2016.