Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Ørsta

Nyheiter

Ørstakalenderen 2020 er klar

Like lenge som Lions Club Ørsta har eksistert har vi gjeve ut Ørstakalenderen.
Kvart år i månadsskiftet november-desember kjem kalenderen ut, og i år er det ikkje noko unntak. Dette er den 39. årgangen av kalenderen, og det er vi stolte av.

Nye medlemmer i 2019

I 2019 har vi den glede å ta opp tre nye medlemmer i Lions Club Ørsta!

Medlem i 40 år!

Kjell Erik Vikestrand har stilt til teneste for Lions i 40 år!

Mork Senter på tur til Hoven

Med støtte frå Lions Club Ørsta fekk Mork Rehabiliteringssenter realisert gondoltur til Hoven i Loen

Lions er 100 år!

Laurdag 17. juni markerte klubbane i Ørsta at Lions er 100 år!
Jubileumet vart markert ved at medlemmar sto på stand i sentrum og informerte om Lions sitt arbeid.
Alle som besøkte oss fekk også vafler, pølser, saft og kaffi :)

Kulturkveld i Jensaløda på Leira

Ørsta Lions sitt mannskor inviterer til kulturkveld i Jensaløda på Leira førstkomande laurdag

Ørstakalenderen frå Lions er klar

Like lenge som Lions Club Ørsta har eksistert har vi gjeve ut Ørstakalenderen. Kvart år i månadsskiftet november-desember kjem kalenderen ut, og i år er det ikkje noko unntak. Dette er den 36. årgangen av kalenderen, og det er vi stolte av.

Skatesuksess i Ørsta

Når Møre Skatehall markerte ettårsjubileum denne søndagen, var dette gjort ved å åpne en helt ny street-del i den 500 kvadratmeter store hallen. Det er Lions Club Ørsta som har finansier denne utbygginga.

Målet er å skape eit godt læringsmiljø

Så godt som alle barnehagetilsette og lærarar i Ørsta har no gjennomført kurset «Mitt Val» Heilt sidan 1991 har Lions arrangert kurs i Mitt Val for lærarar i grunnskulen i Ørsta, nær alle tilsette har no denne kompetansen. I 2016 har over 250 tilsette i oppvekstsektoren i Ørsta kommune vorte kursa i i Mitt Val.

Støtte til Ørsta Brettklubb

Ørsta Brettklubb er ein open klubb for born og vaksne i alle aldrar og det er Ørsta Brettklubb som driftar Møre Skatehall.

Lions Club Ørsta satsar vidare på ungdomen

Sykkelparken til Ørsta ungdomsskule har blitt fornya, og torsdag denne veka kom ti nye syklar på plass.

Historisk for barnehagane

Det vert skrive historie når alle barnehagetilsette i Ørsta no får opplæring i programmet «Mitt val».

Treng 130 bøsseberarar

Røde Fjær-aksjon til inntekt for barn og unge.

100.000 frå Ørsta til Lions Røde Fjær

Lions i Ørsta samla søndag inn nær 100.000 kroner i Røde Fjær-aksjonen, og det er eit resultat organisasjonen er svært godt nøgd med.

Ørsta-kalenderen er klar

Torsdag kjem Ørsta-kalender nummer 34 for sal. Ørsta Lions håper alle finn motiv dei kjenner att.

Inviterer til temakveld om narkotika

Tysdag 11.11.14 snakkar tidlegare storbrukarar av narkotika om denne gifta på Kaihuset.

Sjå kor fin brygga har vorte!

Leiaren i Ørsta og Volda Handikaplag, Harald Olsvik, er full av begeistring over oppattbygginga av dei handikappvenlege fiskebryggene på Rjåneset.

ØRSTAKALENDEREN 2014

I 33 år har Lions Club Ørsta gjeve ut Ørstakalenderen i månadsskiftet november-desember - den vart også godt motteke denne gangen.

Lions Club Ørsta gav 55.000 kroner til lokale prosjekt

Lions Club Ørsta har teke på seg spanderbuksene og gitt lokale gåver til nesten hundre tusen kroner i år.

Ørstakalenderen frå Lions er klar

Like lenge som Lions Club Ørsta har eksistert har vi gjeve ut Ørstakalenderen. Kvart år i månadsskiftet november-desember kjem kalenderen ut, og i år er det ikkje noko unntak.