Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Brønnboring

Mange klubber i Lions har finansiert brønner i Afrika. Rent vann er kanskje vårt viktigste bidrag til bedre helse.

En brønn i en landsby forebygger en rekke sykdommer. Jenter som tradisjonelt har ansvaret for vannhenting slipper oppgaven og kan i stedet gå på skole. Dessuten unngår de risiko for overgrep som ofte er forbundet med at de går langt alene for å hente vann.

Water for Africa

Water for Africa

I Zambia mangler 33% av befolkningen tilgang til trygt og sikkert vann, det vil si en av de tre p...