Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

MITT VALG!

Filmer om Mitt Valg

Se to filmer med viktige budskap om forebyggende arbeid.

Innsamlingsaksjonen Lions Tulipanaksjon som arrangeres siste lørdag i april hvert år finansierer kurs i sosiale og emosjonell kompetanse. Kurset tilbys lærere, førskolelærere, skoleledere og andre som jobber med barn og unge. Programmet heter MITT VALG.

Film 1

Gode Valg kommer ikke av seg selv

Film 2

"Det er viktig å gi barn og unge troen på at de kan noe og at de opplever mestring. Vi må bygge gode holdninger, lære dem å ta gode valg og styrke deres selvtillit. Barn og unge må lære å respektere hverandre og motstå gruppepress. Lions-programmet "Mitt valg" bygger sosial kompetanse hos barn og unge, og er forebyggende i forhold til mobbing, rusmisbruk og vold og overgrep. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne."

Film om DMV 30 sek: