Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Lions Fredsplakatkonkurranse

Om Lions fredsplakatkonkurranse

Bilde 1 av 3.

Vinnertegning 2012

Bilde 2 av 3. Vinner Lions fredsplakatkonkurranse 2012 tegnet av Sofia Venstad, 7. klasse Nes barneskole, Stavsjø i Hedmark. Årets tema var "Tenk deg fred".

Vinnertegning 2011

Bilde 3 av 3. Den norske vinnertegningen for 2011 ble tegnet av Eric Alexander Hernes, Spikkestad skole i Røyken kommune. Tema for 2011 var "Barn vet hva fred er".

«
»

Om Lions fredsplakatkonkurranse

Lions Clubs International arrangerer i samarbeid med FN hvert år en internasjonal tegnekonkurranse med fred som tema. Konkurransen er åpen for barn mellom 11-14 år.

FN og Lions mener denne tegnekonkurransen er en kreativ og morsom måte å stimulere barn til å reflektere over fredsspørsmål. Vi synes skolen er det beste stedet å arrangere denne konkurransen. 

Er din skole nysgjerrig? Ta kontakt med en Lionsklubb i ditt lokalmiljø

Mange vinnere

Den lokale Lionsklubben sponser konkurransen for skoler som ønsker å delta.

Konkurransen arrangeres klassevis og avvikles innen utløpet av første uke i november, og er kjempefint for skoler som vil markere FN-dagen 24. oktober!

Det kåres en klassevinner og en skolevinner. Eleven som har laget skolens vinnertegning får en oppmerksomhet fra den lokale Lionsklubben. Vanligvis sørger klubben også for at mottatte tegninger blir utstilt på bibliotek eller andre steder i kommunen. Resultatet kan også presenteres i pressen.

Skolens vinnertegning blir sendt videre til en distriktsfinale. Distriktsvinneren får en pengepremie på 1.000,- kroner og tegningen sendes igjen videre til en Norgesfinale, der klassen til vinneren blir premiert med 5.000,- kroner. Deretter sendes tegningen videre til den internasjonale finalen.

Den internasjonale førsteprisvinneren og to familiemedlemmer får en reise til “Lions Dag med FN”, som vanligvis arrangeres i mars. Der får vinneren overrakt en premie på 5.000,- USD. De neste 23 vinnerne mottar en pengepremie på 500,-

Regler for Lions Fredsplakatkonkurranse

Konkurransen er åpen for ungdommer som har fylt 11 år og ikke over 14 år den 15.11. Passer aldersmessig best for elever i 7. klasse.

Konkurransens tema i år er «Peace Through Service", oversatt til "Fred gjennom å hjelpe". 

Tegningen må ikke være mindre enn 33 x 50 cm, eller større enn 50 x 60 cm. (A-2 er et gunstig format). Den må ikke være festet på kartong eller innrammet. Det er viktig at størrelsen på arket er innenfor de oppgitte målene.

Hver deltaker kan bare levere inn én tegning, som må være utført av ham/henne selv.

Bidraget må være deltakerens originaltegning, og håndlaget. Datalagde tegninger, fotografier og kopier godtas ikke.

Kritt, blyant, tusjpenn, kulltegning, pastellfarger og vann- og oljefarger godtas. OBS: Kulltegninger og pastellmalerier bør fikseres. Tegningen må ikke lamineres.

Tredimensjonale bilder aksepteres ikke. Ingenting må klistres på eller på annen måte festes på tegningen.

Tekst eller tall må ikke forekomme på tegningens forside. Kunstners navn eller initialer må settes på tegningen bakside.

Det er bare Lionsklubber som kan sponse konkurransen.

Tegningene bør være såpass fleksible at de kan rulles sammen og sendes i et papprør. De må ikke brettes.

Skole og Lionsklubb avtaler hvordan bedømmelsen skal skje; rektor, lokal kunstner, klubbens kontaktperson eller jury. Tegningene skal bedømmes ut fra tolkningen av temaet, originalitet og kunstnerisk utførelse. Bare én tegning pr. skole kan gå videre til neste trinn i konkurransen.

Tidsfrister:

01.10: Siste frist for Lionsklubben å bestille klassesett fra Club Supplies Department, Oak Brook

15.11: Siste frist for klubbene til å sende vinnertegningen(e) til distriktsguvernør (poststempeldato).

01.12: Siste frist for distriktsguvernør til å sende distriktets vinnertegning til den nasjonale jurien. Send tegningen til: Vidar Waaden, Sørliveien 41, 1473 Lørenskog (poststempeldato) – Send helst tidligere, slik at den sikkert kommer frem tidsnok til jurymøtet der landets vinnertegning blir kåret.

15.12: Siste frist for å sende Norges vinnertegning til PR-avdelingen i Oak Brook.

01.02: Siste frist for Lions internasjonale hovedkontor til å underrette finalistene.

Kontakt

Vidar Waaden
Telefon: 67 90 28 04
Mobil: 926 33 457
E-post: viwaa@online.no

Lenker