Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Markedsføring

Forsiden > Medlemssenter > Ressurser > Markedsføring > Lions.no e-postadresse for din klubb

Lions.no e-postadresse for din klubb

Vil din klubb ha en lions.no e-postadresse?

Lions Norge tilbyr e-postadresser til klubber gjennom Microsoft sitt 365 program for frivillige organisasjoner med standard oppsett, f.eks risor@lions.no.

Planen er å benytte denne klubb-e-post som standard kontaktinfo til klubben på hjemmesider og for intern kommunikasjon. 

Det er mange fordeler knyttet til det å ha en standard e-postadresse for klubben. Den viktigste er nok at man ivaretar tidligere korrespondanse når nye folk trer inn i styret. 

I tillegg vil den som mottar en e-post fra en klubb@lions.no enklere forstå at e-posten kommer fra en Lionsklubb.

Det er også fint å kunne å markedsføre denne e-postadressen som kontaktpunkt for publikum.

 

Det er også opprettet lions.no-adresser for verv i distrikter og i multippeldistriktet.

Ta kontakt med MD-ITC Asbjørn Larsen for å få hjelp til å sette opp din klubbs e-postadresse ved å sende en e-post til md.itc@lions.no.