Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Kjenn Lions

Forsiden > Medlemssenter > Opplæring > Kjenn Lions

Her finner du en ny versjon av Kjenn Lions. Denne består nå av tre moduler, henholdsvis historie, organisasjon og aktiviteter. Hensikten med dette programmet er at det skal være enkelt for alle klubber å bruke dette i klubbmøter, presentasjon av Lions for nye potensielle medlemmer eller annet. De enkelte lysarkene har noter som gir mer fyldestgjørende informasjon for den som skal foreta presentasjonene.-

 Vi har valgt å legge modulene ut i ppt-format fordi det da gis full tilgang til notene til hver foil. Vi vil likevel på det sterkeste anmode om at det ikke gjøres endringer i presentasjonene når de brukes. Vi ønsker at det skal være et enhetlig og omforent bilde vi viser av Lions både til våre medlemmer og til andre.

Kjenn Lions - tre moduler

Her finner du opplæringsmodulen Kjenn Lions. Den består av tre deler, henholdsvis historie, organ...

Kjenn din klubb

Dette er en presentasjon (ppt) du kan bruke for å presentere klubbe...