Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt

Distriktsguvernørens ansvar og oppgaver

Funksjonsbeskrivelser for Distriktsguvernør, første og andre Visedistriktsguvernør

Opplæringsplan VDG1, VDG2 og MD Fagsjefer

For å sikre en systematisk og enhetlig opplæring av tillitspersoner på distrikts- og multippeldis...

Funksjonsbeskrivelse for Opplæringsansvarlig (GLT)

LCI innførte i 2013 funksjonen Global Leadership Team (GLT) også på distriktsnivå. Dette ble gjor...

Funksjonsbeskrivelse for Klubb- og medlemsutvikling (GMT)

LCI innførte i 2013 funksjonen Global Membership Team (GMT) også på distriktsnivå. Dette ble gjor...