Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Vil du bli MD-GLT koordinator for Lions Norge?
Vil du bli MD-GLT koordinator for Lions Norge?

Photo by  Ross Findon on  Unsplash

Vil du bli MD-GLT koordinator for Lions Norge?

MD-GLT er forkortelsen for den nasjonale lederen for Global Leadership Team. Vervet har ansvar for lederutviklingsprogrammene i Norge. 

Målsettingen for Lions Norge (MD 104) at all opplæring i MD 104 skal være tilpasset de behov de ulike målgrupper har, sett i forhold til de oppgave skal løse.

Opplæringen skal gi lederne motivasjon og nødvendig helhetssyn for deres arbeide.

MD-GLT skal faglig ajourholde de ulike opplæringsplaner som MD 104 har til disposisjon for organisasjonens tillitsvalgte. Produksjon og distribusjon av opplæringsplanen skjer Lions Norge ved sekretariatet.

MD-GLT er faglig ansvarlig for opplæringen av Visedistrikts-guvernører i forhold til strategi for opplæring i Lions Norge, og for DG Elect-skolen som gjennomføres i forbindelse med RM.

MD-GLT er ansvarlig for gjennomføring av øvrige opplæringsaktiviteter i regi av Lions Norge.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

• Er administrativt ansvarlig overfor GR med Guvernørrådets leder (GRL) som nærmeste overordnede.

• Skal ha et nært samarbeid med distriktsguvernørene og med sekretariatet for Lions Norge.

• Skal bidra til samarbeid med Leadership Development Department ved Hovedkontoret i Oak Brook, og GLT-områdeleder for Norden.

• Inngår i GAT (Global Action Team) i MD 104, og skal gjøre sitt for et aktivt og godt samspill med MD-GST, MD-GMT og LCIF-kontakt.

• Skal delta aktivt i forbedringen av eksisterende kurs- og opplæringsopplegg

Ønskede kvalifikasjoner:

• Erfaring med prosjektarbeid /lederarbeid

• Har vært DG eller distrikts GLT

• Har god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig

• Kan være motivator

• Bruker sosiale medier

Tiltredelse er 1. juli 2020.

Vervet har en varighet på tre år. Man kan sitte i flere perioder.

Lions Norge søker en person som er strukturert, ryddig, tydelig og motiverende. Det er viktig at du kan arbeide målrettet for tilrettelegging og gjennomføring av opplæringsaktiviteter. Det er en fordel med pedagogisk innsikt, at du kan være instruktør eller selv holde opplæring.

Har du spørsmål til stillingen, vennligst ta kontakt med generalsekretær Hroar Thorsen 90165787 / hroar.thorsen@lions.no

Søknad og Lions CV sendes til Lions Norge på e-post post@lions.no innen 18.11.2019 merk MD-GLT