Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Vil du assistere vår Orkester Norden kontakt?
Vil du assistere vår Orkester Norden kontakt?

Vil du assistere vår Orkester Norden kontakt?

Erik Evang har vært en krumtapp i arbeidet med de fantastiske ungdomssymfonikerne i Orkester Norden. Vil du lære av ham og overta stafettpinnen?

Orkester Norden (ON) arrangerer hver sommer til en "symfonicamp" for ungdom fra hele Norden. Slik vedlikeholder og bygger ON et profesjonelt nettverk med likesinnede, entusiastiske og dyktige talenter. De unge musikerne er mellom 15-25 år og de fleste går på konservatoriet/musikkhøyskoler.

Vår ON-kontakt Erik Evang fra Lions Club Kongsvinger var, sammen med svenske Lennart Fridén, sentrale personer da Lions Nordiske Samarbeidsråd (NSR) gjorde sitt vedtak i januar 1991 om å starte et tilbud for unge musikere på nordisk basis. Samarbeidspartnerne skulle i første rekke være Föreningarna Nordens Förbund, NSR og med Svenska Rikskonserter(SR) som profesjonell organisator. Både Fridèn og vår ON-kontakt satt i ledelsen for sine nasjonale Foreningen Norden, og hadde sine nasjonale posisjoner innen Lions, Fridén også i NSR.

Leder av Norden Sverige var tidligere statsminister Thorbjörn Fäldin  og i Norge riksrevisor og tidligere samarbeidsminister Bjarne Mørk-Eidem. De var begge nøkkelpersoner når det gjaldt kontakt overfor Nordisk Råd.

Danmark, Finland og Island har hatt skifte av sine kontakter etter få år, noe managerne har uttalt har vært til vekslende suksess. Fridèn ba av helsemessige grunner om avløsning som NSR-kontakt i 2013, og derved som medlem av styret for ON. Som svensk kontakt ba han om avløsning i 2016. At han er borte fra «arenaen» har vi merket meget godt!

Nå ønsker vi å sikre at den som overtar når vår ON-kontakt ber om avløsning, skal være godt kjent med arbeidsmåte og nettverk, og hun/han få en aktiv rolle som assistent. Hun/han blir jo den som bærer historikken med seg, og skal kjenne organisasjonen og avtalene til fulle. Vedkommende må ta sikte på at når vår nåværende ON-kontakt ønsker avløsning, bør den som har assistentoppdraget være villig til å fungere noen år framover, som ON-kontakt.

ON-kontakten har også ansvaret for å finne fram til den best mulige kandidaten til å delta i den årlige Lions European Music Competition (finner sted under det årlige EUROPAFORUMET). ON-kontakten skal også bistå studenter som blir uttatt til deltakelse i «master-seminaret» ASTONA i Sveits, spesielt med tanke på mulighet for stipend fra lokal LIonsklubb.

Du må først og fremst være «en organisator». De musikalske kvaliteter står «nettverket» for. MEN – dette nettverket må holdes ved like, og gjerne utvikles videre. Her inngår spesielt styret for Foreningen Orkester Norden og manager.

Lenker

Artikkel i LION nr. 2 2015-16: Unge nordiske musikere i symfoni

Hjemmesiden til ON:  http://www.orkesternorden.com

Facebook:  https://www.facebook.com/nordicyouthorchestra/ 

Søk på vervet

Søknad sendes leder for ungdomsarbeid (MDYCEC) Stefan Trygve Soos på e-post  mdyc@lions.no innen 01.10.2017