Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > «Store ting vil komme til å skje – igjen»
«Store ting vil komme til å skje – igjen»

«Store ting vil komme til å skje – igjen»

Året 2020 skulle bli et unikt 50-års jubileum for Beitostølen Helseportsenter (BHSS), med større og mindre markeringer gjennom hele året. Vi vet ennå ikke helt hvordan vi best skal løse alt, men de største markeringene er blitt utsatt. 

Imidlertid holder vi på planen om lansering av musikkvideoen «Løva» til høsten, lydbokutgivelse av «Det mulighets kunst» og planen om Barnas superlørdag 21. november. Hva som skjer på selveste bursdagen; lørdag 7. november vil vi komme tilbake til. Vi er takknemlige for at Lions Norge har tatt sin beslutning om at Røde Fjær- aksjonen 2020 vil bli gjennomført. Med oppstart 7. november i år og avslutning i november 2021, gir dette muligheter for et helt aksjonsår.

Med gode Lionsvenner i ryggen har vi stor tro på fremtiden, også for vårt etterlengtede Familie- og kompetansehus, og alt det som hører til av vekst og utvikling. Vi ser mer enn noen gang nødvendigheten av å kjempe for like rettigheter og for at de som trenger det mest får muligheten til aktivitet og deltagelse. Skal vi klare å påvirke det, må vi parallelt øke vår kunnskap, videreutvikle vår kompetanse og dele våre erfaringer med flere – slik som vår forsknings- og utviklingsavdeling gjør. Nylig er det avsluttet to doktoravhandlinger, flere som sluttfører artikler og masteroppgaver, og andre som er medvirkende i bokutgivelser og interne og eksterne prosjekter. Denne unike utviklingskraften vil bidra ytterligere til å styrke vår kompetanse.

Det er godt å låne trygghet og mot i historien. Selv i de vanskeligste stunder og i de største motbakkene valgte Erling Stordahl å ha troa på at store ting vil komme til å skje. Han var unik og vår første og viktigste leder. Vi kan ikke kopiere det han gjorde eller hans måte å få ting gjort på, men det er heller ikke forventet. Forventingen er at vi ikke bruker krefter på å prøve å bli som andre, men isteden kjempe for å bli den beste utgaven av oss selv – slik det forventes i dag. Den beste utgaven av BHSS og vårt tilbud har du forhåpentligvis ikke opplevd enda, nettopp fordi vi er i stadig utvikling. Men vi vil aldri være lenger unna kjernen enn at vi skal fortsette med det vi kan; «tilpasset fysisk aktivitet, aktivitetshjelpemidler og helsesport for de menneskene som trenger det».

Selv i den tiden vi har vært inne i og fortsatt preges av, må vi klare å ta utgangspunkt i hvilke muligheter vi har. Den grunnfilosofien har levd i 50 år hos oss og skal fortsatt være et bærende prinsipp.

Alle ansatte på BHSS har for alle berørte målgrupper bevist at de evner å påta seg nye oppgaver på veldig få uker, fordi vi måtte tilpasse oss en ny hverdag på grunn av korona-pandemien. Det har resultert i betydelige endringer i jobben med nye strukturer og rutiner, hurtig omfattende digitaliseringer, endrede jobbteam, justerte turnuser, nye gruppestørrelser, daglige behov for smitteverntiltak og tilpasninger, kontinuerlig beredskap, daglig kommunikasjonen på flere sosiale og digitale samhandlingsplattformer. Målet har vært å bevare roen og skape trygghet tross all usikkerhet. For slike endringer kan kun skje i miljøer tilrettelagt for mestring, der alle er villige til å medvirke.

Norges Handikapforbund og mange andre sentrale aktører påpeker at det tegner seg et tydelig bilde av at koronarestriksjonene rammer funksjonshemmede hardt. Det er også ansatte som har opplevd denne tiden vanskelig og vil komme til å oppleve at den nye endrede hverdagen blir mer krevende enn før. Vi må daglig minne oss selv på at dette ikke er over. Flere av endringene vil vare og noen endringer blir vår nye normale hverdag.

Jeg er særdeles stolt av mine 125 ansatte fordi de har gjort det mulig å holde motet oppe i denne tiden. Deres evne til å yte det ekstra som må til er grunnen til at vi nå har et åpent, aktivt og autentisk Helsesportsenter med ambisjoner om at «nye store ting vil komme til å skje – igjen». I tillegg er jeg veldig glad for at vi har hatt og har et veldig godt samarbeid med våre venner i Lions. 

Med de beste ønsker for sommeren. Vi gleder oss til en aktiv og god høst.