Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Søknadsrutiner for momsrefusjon
Søknadsrutiner for momsrefusjon

Søknadsrutiner for momsrefusjon

Søk om momsrefusjon for klubb eller distrikt for regnskapsåret 2018-2019. Her finner du også info om frivillighetsregisteret og grasrotandelen.

Det er en forutsetning at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta momsrefusjon!

Veiledning og momsrapportskjema

Last ned følgende dokument:

Momsrapportskjema 2018-2019

Momsrapportskjemaet fylles ut og sendes til moms@lions.no innen 31. juli 2020

Frivillighetsregisteret

Et organisasjonsnummer er nødvendig for flere funksjoner. Det er et krav for å kunne opprette en bankkonto for klubben. I forbindelse med fakturering og overføring av penger er det stadig oftere helt nødvendig at organisasjonen har et organisasjonsnummer. For at Lionsklubben skal få et organisasjonsnummer, må den være registrert i Frivillighetsregisteret.

Flere fordeler ved å være registrert:

 • Legitimering av en frivillig organisasjon
 • Opplysningsbank
 • Momsregistrering
 • Grunnlag for forskning
 • Enklere for våre klubber
 • Grunnlag for å komme videre i arbeidet med å få fjernet moms på frivillig sektor
 • Viser hvor stor frivilligheten i Norge er

Ved å registrere klubben i Frivillighetsregisteret kan klubben gjennom grasrotandelen skaffe ekstra inntekter til humanitære formål (aktivitetskassen).

Klubber kan både registrere seg elektronisk eller bestille en papirblankett fra Brønnøysund via http://www.brreg.no/frivillighet/

De av våre klubber som allerede er registrert i Enhetsregisteret, vil enkelt kunne registrere seg i Frivillighetsregisteret. Det skal svares på spørsmål som gjelder innsending av regnskap, hvilken kategori klubben tilhører, momsregistrering, deltagelse i grasrotandelen (se nedenfor) og kontonummer. Klubben avgjør naturligvis selv om de vil sende inn regnskap i fremtiden, men vår anbefaling er at det blir gjort.

Klubber som ikke er registrert i Brønnøysund må først registreres i Enhetsregisteret via samordnet registreringsmelding i Altinn. Vi anbefaler at man først setter seg inn i hvorledes registreringen skal gjøres ved å logge seg inn på http://www.brreg.no/frivillighet/

For å få gjort dette må altså klubben:

Den ansvarlige, f.eks kasserer, logger seg inn i Altinn 

Ha følgende klart:

 • Klubbens vedtekter/klubblover 
 • Stiftelsesdokument. Dersom dette ikke finnes, kan det sendes inn kopi av siste årsrapport, eller be Lionskontoret bekrefte at klubben er chartret.
 • Signert kopi av møte der styre ble valgt.
 • Navn og fødselsnummer på klubbens kontaktperson overfor Brønnøysundregisteret.
 • Navn og fødselsnummer på alle som sitter i styret.

Vedtekter, stiftelsesdokument og styrevalg kan enten sendes inn som skannet vedlegg eller sendes separat til Brønnøysundregistrene i papirutgave.

Kontakt

Spørsmål rettes til Lionskontoret på post@lions.no