Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Søker ansvarlig klubb for Lion Mints
Søker ansvarlig klubb for Lion Mints

Søker ansvarlig klubb for Lion Mints

Trenger din klubb en ny inntektsbringende aktivitet? Lions Norge søker nå ny klubb som vil påta seg driftsansvar for Lion Mints i Norge.

Denne aktiviteten har frem til i dag vært driftet av Distrikt 104 E (som i dag heter D104 E6) og Lions Club Randaberg.

Lions Mints er også kalt «Drops mot nød». Det er Lions i Australia som driver aktiviteten på verdensbasis og lokale Lionsklubber sørger for at de står utplassert på ulike møteplasser slik som kiosk, apotek, hotelldisk, biblioteker. Dropsene ligger i en profilert boks der kjøper legger på en mynt. Når folk kjøper Lion Mints, støtter man en god sak!

Nå trenger Lions Norge en ny klubb og distrikt som ønsker å påta seg ansvaret for drift av aktiviteten i Norge, herunder varekjøp, fortolling, forsikring, salg og markedsføring, logistikk og lagerhold (oppvarmet lager), regnskapsførsel og innbetaling av offentlige utgifter.

Fortjenesten for klubben er 200 kr. per solgte kartong. Overskuddet fordeles med 70 prosent til Mint-fondet i Lions Norge (MD 104)og 30 prosent til distrikt. Mintfondet støtter humanitære prosjekter i utlandet.

Lions Norge ønsker å få på plass ny avtale innen 15. desember. Er du interessert, ta kontakt med administrasjonssjef Hroar Thorsen snarest! Epost: hroar.thorsen@lions.no eller mobil: 901 65 787.