Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Søk om midler fra Lions Røde Fjær 2015
Søk om midler fra Lions Røde Fjær 2015

Søk om midler fra Lions Røde Fjær 2015

Trenger din klubb ekstra finansiering for avvikling av Mitt Valg-kurs? Her finner du retningslinjer for tildeling og søknadsskjema.

Lions Norge og stiftelsen Det er mitt valg har utarbeidet retningslinjer for tildeling av støtte til kurs i det forebyggende programmet Mitt Valg. I henhold til vedtak på riksmøtet i 2013 skal 20 prosent av tildelte midler gå til finansiering av kurs. Totalt ble stiftelsen tildelt 16. millioner kroner og 20 prosent tilsvarer 3,2 millioner.

Røde Fjær-midlene skal delfinansiere der klubber og Lions Tulipanfond ikke har mulighet til å finansiere kurs. Støtten behovsprøves og skal ikke erstatte dagens finansieringsmodell.