Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Se utkast for IR-katalogen for Lions Norge
Se utkast for IR-katalogen for Lions Norge

Se utkast for IR-katalogen for Lions Norge

- I dag ser vi at den ene klubben, sonen, distriktet ikke vet hva naboen gjør av bistandsprosjekter i utlandet. Kanskje vi er i samme land, kanskje kan vi prioritere færre prosjekter og/eller samarbeide om eksisterende prosjekter og dermed få bedre effekt ut av midler vi nytter?

Dette sier leder for internasjonalt hjelpearbeid (MD IRC), Nils Ørum. Han oppfordrer alle klubber, soner og distrikter å registrere sitt eller sine internasjonale bistandsprosjekt for en bedre oversikt over de fine prosjektene som drives av grasrota i Lions.

- Jeg håper å få på plass en IR-katalog innen utgangen av 2016, sier Ørum.

Registrer ditt utenlandsprosjekt

Registrer utenlandsprosjekter som klubber, soner og distriktene har og som pågår over tid. Det å anskaffe en brønn regnes ikke som et pågående prosjekt, men prosjekter for skolebygninger, sykehus, lærerboliger, støtte til barnehjem hvert år, forsendelse av hjelp til en Lionsklubb, kirke osv i utlandet.
- Jeg ville tro at det i hvert distrikt ikke er så mange prosjekter, men hver klubb, sone må spørres og de få som har prosjekter få registret dette, sier Ørum.

Send inn deres IR-prosjekt her: http://bit.ly/1IWfTBA

Hvorfor er dette viktig?

- Jeg har i min tid som MD-IRC fått flere henvendelser fra klubber som ønsker gi å støtte i et visst land eller bidra på annet vis. Et par ganger har jeg måttet si: Jeg vet ikke, fordi jeg ikke vet hvor prosjektene er, hva målet er, hvor mye penger de trenger osv. Slik vi ser det er det vinn vinn for alle parter å få bistandsprosjektene til klubber, soner og distrikter registrert, forteller Ørum.

Han presiserer at dette ikke innebærer noen form for kontroll av klubbenes prosjekter.

- Jeg vil gjerne presisere at INGEN skal blande seg inn i hva en klubb eller sone gjør, men kun henlede andre til aktiviteten og bidra til at aktiviteten kan øke, sier Ørum.

Se utkast av IR-katalogen

Noen har alt sendt inn IR-prosjekt til katalogen, og det jobbes nå med presentasjon av dette.

Se utkastet til IR-katalogen her: https://goo.gl/G84Vba

Nils Ørum håper på rask repons.

- Kan vi få registrert ALLE IR-prosjektene innen årets utgang?