Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Sammen i sosiale medier på Frivillighetens dag 5.desember!
Sammen i sosiale medier på Frivillighetens dag 5.desember!

Sammen i sosiale medier på Frivillighetens dag 5.desember!

La oss løfte frem frivilligheten på FNs internasjonale dag for frivillighet!

Dette er en kampanje i regi av Frivillighet Norge som vi vil oppfordrer alle medlemmer i Lions å støtte.

Vi vil bruke anledningen på frivillighetens dag til å takke og skryte av de frivillige, fremme mangfoldet i #frivilliginnsats og dele personlige historier for å invitere flere nye inn i fellesskapet.

Dette kan du gjøre før 5.desember:

  • Åpne døren for flere frivillige ved å legge ut oppdrag på Frivillig.no på forhånd (se under).
  • Oppfordre ambassadører og partnere om å dele en post på sosiale medier 5.desember med "jeg er frivillig fordi..." eller en hyllest til de som er frivillige.

Dette kan dere gjøre om morgenen 5.desember:

  • Fortell om ditt engasjement ved å legge ut en post på din facebook-side med "jeg er frivillig fordi..."
  • For klubber med egen facebookside, legg ut en takk til alle deres frivillige
  • Oppfordre alle frivillige til å legge ut en post med "jeg er frivillig fordi...".

Dette tiltaket i sosiale medier på Frivillighetens dag 5. desember inngår som en del av «kampanjen for fellesskap og økt sosial støtte» som er finansiert over statsbudsjettet gjennom Helse og Omsorgsdepartementet. Tiltaket vil fremme Frivillig.no som rekrutteringsverktøy for nye frivillige og døråpner inn i frivilligheten. Dette er det over 600 organisasjoner som benytter seg av i dag og nettsiden finansieres gjennom midler fra Kulturdepartementet.