Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Så er et kapittel lukket – og et nytt åpnes…
Så er et kapittel lukket – og et nytt åpnes…

Bjørn Zarbell (til høyre) ble tildelt Lionskrystallen under guvernørrådsmøtet i juni. Lionskrystallen er Lions Norges høyeste hederspris. Til venstre, påtroppende guvernørrådsleder Ole Tamlag.

Så er et kapittel lukket – og et nytt åpnes…

Les brev til Lionsmedlemmer fra guvernørrådsleder 2019-2020, Bjørn Zarbell

Kjære Lions og Leos

Det er skikkelig vemodig å skrive takk for meg. Et år som skulle vise seg å by på overraskelser ingen kunne drømme om. Et år som har bydd på store omkalfatringer for oss alle. Men, for å oppsummere i korte trekk:

Vi har mistet mange muligheter for inntekter på alle nivåer innenfor Lions Norge.

Vi mistet mange anledninger til å treffes gjennom året.

Da vi valgte å følge det internasjonale styrets anbefalinger i forbindelse med valg av neste års styre, så var ikke det ubetinget med lett sinn. Sittende guvernørråd ønsket primært å fortsette slik som det internasjonale styret valgte å gjøre. Dette for at de som kommer etter oss skulle få et korona-fritt år. Vi valgte annerledes, og det kommer til å være en god løsning. Vi har et oppegående styre som skal overta.

De viktigste valgene har distriktene klart å gjennomføre. På riksnivå hadde vi gjerne sett at det jeg reklamerte med skulle bli «riksmøtet du ikke vil ønske å gå glipp av» hadde blitt gjennomført. Det satte restriksjonene en bråstopp for. En del saker må vi ta opp neste år, person-valgene ble gjort i 2019 og de skulle jo normalt bare stadfestes med applaus – så alt ligger i grunnen til rette for et år der vi alle gir gass og rir på den dugnadsbølgen som pandemien har vist oss fortsatt bor i det norske folk. Det er dere der ute i de enkelte klubbene som kan få dette til å skje.

Men du verden – om man har mistet noe så har man jammen fått også. Man har fått i form av en erfaring ingen andre har opplevd som medlem eller leder i Lions Norge. Min påstand er at vi bør kunne komme styrket ut av denne perioden. Vi har opplevd et «skred» av impulser fra utlandet. Vi bør nok skule litt til hva de får til i andre land. Der er vi nok litt dårligere på nærheten til publikum. Men vår MD GST har lagt ut mye som omhandler akkurat det arbeidet på sin side på facebook.

«Guvernørrådslederens mini blogg» var en idé som kom litt ut av det blå og var mest tenkt på som et lite talerør for at våre medlemmer skulle få et bedre innblikk i lederens hverdag, gjøren og laden. Samtidig krydret med et lite skråblikk på hva vi driver med. Jeg vil takke de over 600 som nå følger bloggen og har kommet med hyggelige og konstruktive tilbakemeldinger. Selv de innleggene som var ment for å provosere opplevde jeg vi kom videre på og jeg fikk en læring hver gang

Jeg vil også trekke inn en følelse av at noen mener vi skal være så veldig enige hele tiden. Jeg har jammen fått erfare at uenighet fører oss fremover. Total enighet blir stillstand. Det er ikke dermed sagt at uenighet er det samme som uvennskap. Vi må plukke våre fighter og innfinne oss med det faktum at vi kan ikke være enige i alt. Vi skal heller da være glad for løsninger som driver oss fremover. Så får vi ha den takhøyden som skal til. Husk at vi skal være «Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.» Men det betyr ikke  det samme som Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.at vi skal være enige i et og alt. Noen slag taper man og noen vinner man. Jeg har hatt som et mantra gjennom mine 30 år i Lions at jeg har «troen på verdien av min gjerning». Det betyr at jeg har hatt en overbevisning om at det jeg er med på har en verdi for noen. Helt klart ikke for alle – men for noen.

Jeg vil – før dette blir så langt at dere sovner – få takke for den tilliten dere viste meg da jeg ble valgt som deres leder av guvernørrådet dette året. Jeg vil takke for alle gode ord og tilbakemeldinger. Jeg vil takke for at dere er der og jeg er overbevist om at vi alle skal få rettet ryggen og ta fatt på våre gjøremål men en iver og en glød som ikke er sett på lenge

En ting er sikkert……: «We’ll meet again»