Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Registeret MyLCI har problemer
Registeret MyLCI har problemer

Image by  Willi Heidelbach from  Pixabay 

Registeret MyLCI har problemer

Vårt hovedregister MyLCI opplever for tiden at overføring av data fra andre land ikke fungerer som det skal.

Overføring av data går fra flere medlemsland til hovedregisteret MYLCI via en link som kalles EMMR. Det er denne som ikke fungerer som den skal. Det norske registeret på lions.no fungerer, og så snart LCI sentralt får EMMR i orden, vil dataene som er lagt inn på det norske registeret bli overført.