Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Ny hedersutmerkelse - Lionsfakkelen
Ny hedersutmerkelse - Lionsfakkelen

Ny hedersutmerkelse - Lionsfakkelen

På guvernørrådsmøtet 6. juni ble statuttene for en ny utmerkelse i Lions godkjent. 

Lionsfakkelen er en anerkjennelse til et medlem som har gjort en ekstraordinær innsats for Lions. Hedersprisen er også et bidrag til Lions Norges nasjonale hjelpefond.

Utmerkelsen er inspirert av tidligere internasjonal president William Wunder som hadde «the Leadership Torch» som sitt symbol.

Statutter for tildeling av Lionsfakkelen

  1. Lionsfakkelen kan kun tildeles medlemmer i Lions Norge
  2. Kandidaten må ha utvist en ekstraordinær innsats som overskrider de vanlige forventninger til rollen.
  3. Kandidaten går foran som et godt eksempel og realiserer organisasjonens verdier – ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement – gjennom handling.

Lionsfakkelen koster kr 5000.- og overskuddet går til Lions Norges nasjonale hjelpefond.

Klubber, soner og MD kan bestille Lionsfakkelen ved å sende en bestilling til Lionskontoret: post@lions.no

Lionskontoret fører oversikt over de som har mottatt utmerkelsen.

Utmerkelsen består av en jakkenål i forgylt sølv og emalje, og et diplom. Nålen er laget av gullsmed Trygve Elmenhorst, distriktsguvernør i 104 E 2019-2020.