Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Gi til TV-aksjonen 2017 gjennom Lions sentralt
Gi til TV-aksjonen 2017 gjennom Lions sentralt

Gi til TV-aksjonen 2017 gjennom Lions sentralt

Årets aksjon går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan.

Lions har lange tradisjoner med å støtte TV-aksjonen. Årets aksjon med motto «Hvert barn er en mulighet» er et formål som er helt i tråd med våre prioriteringer.

For å synliggjøre Lions' økonomiske bidrag til aksjonen, ber guvernørrådet (Lions Norges styre) om at klubber og medlemmer innbetaler sine bidrag til aksjonen til kontonummer 9001.23.04489 innen onsdag den 18. oktober 2017. Merk innbetalingen med navn på klubb. Lionskontoret tar det fulle ansvar for å overføre pengene til TV-aksjonen NRK.

Les også. 180 000 til TV-aksjonen 2016

Dette er årets TV-aksjon

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Den ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn rammet etter andre verdenskrig. Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag arbeider organisasjonen i over 190 land og territorier, og har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt. UNICEF arbeider både med langsiktig utvikling og nødhjelp.

Kan vi få fortelle din historie?

TV-aksjonen er svært takknemlig for Lions innsats for aksjonen og vil gjerne gi oss synlighet med våre gode historier. Vi spør derfor etter gode personlige historier rundt frivillighet – noe av det som gjør både Lions og TV-aksjonen til de viktige samfunnsaktørene de er blitt. Kanskje du selv har opplevd krig og ønsker å fortelle om hvordan dette har påvirket deg og ditt frivillige engasjement? Frivillighet gir glede og bidrar til verdiskaping. Vi ønsker derfor å bruke stemmer fra engasjerte enkeltpersoner til å fortelle om dette.

Tips kan sendes til vibeke.aaasland@lions.no eller ring 92248828.

På nettsiden http://www.blimed.no finner du mer informasjon om TV-aksjonen.

Innbetaling til Lions Norges konto for TV-aksjonen

Gi ditt bidrag til konto: 9001.23.04489