Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Brev fra Lions Førerhundskole
Brev fra Lions Førerhundskole

Brev fra Lions Førerhundskole

Få siste nytt om driften på førerhundskolen, et av Lions virkelig flotte flaggskip.

Kjære Lionsvenner.

Som dere sikkert kjenner godt til, har Lions Førerhundskole vært gjennom store endringer som følge av at Tor Sannum gikk over i pensjonistenes rekker og at Johan Wahl har overtatt som daglig leder. Dette har så langt gått meget godt, ikke minst på grunn av solid kompetanse og lang erfaring blant alle skolens ansatte og trenere. Dette er viktig for at skolen skal opprettholde den gode anerkjennelsen vi har blant fører-hundmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Det har det siste året vært fokusert på å ta igjen et omfattende etterslep på vedlikehold. Flere rom er nå pusset og fremstår langt mer presentable enn på lenge. Dette har vært mulig som følge av den betydelige støtte skolen får fra dere i klubbene.

Skolen har i dag 5 faste instruktører inkludert daglig leder. Normal produksjon har vært å utdanne ca. 12 hunder i året. Dette utgjør 1/3 av det årlige behovet for hunder i Norge. Den nåværende avtalen med NAV innebærer imidlertid at vi kun skal levere 10 hunder i året. Dette skaper noen økonomiske utfordringer for skolen.

Det å utdanne førerhunder er en ganske omstendelig prosess. Det begynner med innkjøp av valper eller å drive avl fra egne avlstisper. Så settes hundene ut til fôrverter til de er ca ett år, før treningen kan begynne. Full opptrening tar omtrent et halvt år.

Blinde som ønsker hund, søker om dette til NAV. Før de kan tildeles en hund må de delta på et forkurs ved en av førerhundskolene i Norge. Nå er det kun Lions Førerhundskole som er gitt i oppdrag av NAV å gjennomføre slike kurs! Etter forkurs kan den blinde bli tildelt en hund, og må da gjennomgå et samtreningskurs med sin nye hund. Under de 3 ukene samtreningskurset varer bor den blinde på skolen sammen med hunden. Så skolen er også internat når kursene pågår.

Etter fullført opplæring må den blinde med sin hund (ekvipasjen) gjennom en godkjenningsprøve i regi av NAV. Deretter skal instruktøren hjelpe brukeren med sin nye hund på hjemstedet slik at de blir tryggere. Deretter har skolens ansvar for å følge opp brukeren de første årene etter tildeling.

NAV dekker en betydelig del av kostnadene knyttet til utdanning av førerhunder. Men alt dekkes ikke, slik at skolen har alltid og vil fortsatt være, avhengig av bidrag fra Lions-klubber. Støtte til blinde og svaksynte har vært et viktig satsningsområde for Lions helt siden 1925, så det passer jo det bra.

Skolen har vært en riksaktivitet siden 1992 og var i mange år også før dette blitt oppfattet som et flaggskip i Lions Norge. Dette er vi stolte av og er bevisste på å holde dette i hevd.

Som tidligere nevnt, er det levert hunder over hele landet. Kanskje er det en hund i ditt nærmiljø som er levert fra Lions Førerhundskole? Hvorfor ikke da kontakte brukeren og invitere til et klubbmøte, så kan vedkommende fortelle om hva det betyr å ha en førerhund – hvordan det bidrar til en betydelig økt livskvalitet.

Mange klubber har gjennom årenes løp besøkt skolen. Vi anbefaler klubbene å ta kontakt med skolen for å få lagt et klubbesøk inn i kalenderen dersom dette er praktisk mulig. Det vil være et minne for livet!

Vi håper din klubb vil følge opp Riksmøtets vedtak om å støtte skolen.

Bidrag / støtte kan overføres til kontonummer:

9049.10.08287 Lions Førerhundskole

Vi benytter anledningen til å takke for all støtte skolen har fått opp gjennom årene, og håper denne interessen og givergleden fortsetter.

 

Vennlig hilsen

Jan Espen Thorvaldsen                                                                                                                                                                                                             

Styreleder Stiftelsen Lions Førerhundskole og mobilitetssenter