Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Anbefalte økonomiske rammer
Anbefalte økonomiske rammer

Photo by  Josh Appel on  Unsplash

Anbefalte økonomiske rammer

Årets huskeliste er dessverre blitt noe forsinket. Her er en oversikt som kan brukes for budsjettering. 

Bakgrunn

Riksmøtet 2018 vedtok i sak.3.19 følgende: RM ber GR utrede og foreslå premisser for aktiviteter som skal inn på en fremtidig liste over anbefalte økonomiske rammer.

Arbeidsgruppen som ble opprettet foreslo en reorganisering av listen, og dele formålene inn i "skal med sum", og "andre vedtak uten sum".

De siste årene har Lions Norge publisert en "huskeliste" for klubbenes kasserere, med riksmøtevedtaket som grunnlag, som gir oversikt over prosjekter og kontonummer. I år jobbes det med en ny liste som er tilpasset den enkelte klubb med KID-nummer. KID nummer gir større kontroll på innbetalingene. I tillegg gjør KID det enklere å føre statistikk og historikk over bidrag og bidragsytere. Denne nye "huskelisten" blir sendt til klubbene på e-post. 

Her er oversikten som ble vedtatt på Riksmøte 2019. Årlige bidrag i snitt per medlem/klubb:

«Skal Liste»:

 • Int. ungdomsleir for funksjonshemmede (Fjaler)          kr 50 pr medlem
 • Helsesportsuka i Tana                                                kr 90 pr medlem
 • Aid in Meeting                                                           kr 50 pr medlem
 • Nordisk samarbeidsprosjekt (NSR)                              kr 30 pr medlem
 • Internasjonale ungdomsleire i Norge                           kr 100 pr medlem
 • Øyehelse                                                                  kr 200 pr medlem
 • «De glemte Barna»                                                   kr 100 pr medlem
 • Norske Lionsklubbers katastrofeberedskap                  kr 100 pr medlem

Vedtak uten sum

 • Lions Clubs International Foundation (LCIF)                kr  Etter evne
 • Ungdomskontoen                                                     kr  Etter evne
 • Melvin Jones Fellowship                                            kr  Etter evne
 • Lions Førerhundskole                                                kr  Etter evne
 • Generelt bistandsarbeid                                            kr  Etter evne

Andre aktiviteter

 • Lions Fadderbarn ordning (pr fadderbarn)                 kr 3.000
 • Brønner                                                                  kr      X