Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemskap

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Medlemskap > Overføring av medlemskap (transfer)

Overføring av medlemskap (transfer)

 Her finner du informasjon om rutiner ved overføring av medlemskap fra en klubb til en annen.

Dersom et medlem skal flytte og bosette seg et annet sted, er det ønskelig at vedkommende fortsetter sitt medlemskap på det nye stedet.

Hvis vedkommende vet at det er klubb på det nye stedet, anbefales det å ta kontakt med presidenten i den nye klubben og signalisere sitt ønske om overflytting (”transfer”). Det bør være meget sterke grunner for en klubb ikke å akseptere en transfer.

Presidenter, kasserere og sekretærer kan registrere en overføring til annen klubb. Det skal ikke fylles ut noe skjema, registreringen skal gjøres i medlemsregisteret. Her finner du en enkel veiledning for bruk av medlemsregisteret.