Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Medlemskap

Medlemskategorier

Her finner du informasjon om de ulike medlemskategoriene.

Overføring av medlemskap (transfer)

 Her finner du informasjon om rutiner ved overføring av medlemskap fra en klubb til en annen.

Opptaksprosedyre nye medlemmer

Klubbene velger selv hvilke prosedyrer eller seremonier de ønsker å benytte ved opptak av nye med...