Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbutvikling

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbutvikling > Etablere filialklubb

Etablere filialklubb

Det er nå anledning for en lionsklubb til å starte en eller flere filialklubber.

En filialklubb kan være en god løsning på steder der det er vanskelig å få minimum 20 interesserte personer til å starte en selvstendig lionsklubb. Det er ingen nedre grense for antall medlemmer i en filialklubb. En filialklubb er en del av fadderklubben, men har egne møter og aktiviteter.

Det utpekes en kontaktperson i både fadderklubben og i filialklubben, slik at det kan holdes god kontakt.

Filialklubben behøver ikke ha eget styre, men det skal som et minimum utpekes eller velges en leder og en nestleder.

Det er ønskelig at medlemmene i fadderklubben og i filialklubben noen ganger kan samles til fellesmøter.

Innmeldingsavgiften er US$ 25 pr medlem. Kontingenten til Oak Brook løper fra måneden etter innmelding. Til MD 104 og distrikt betales kontingent fra halvåret etter innmelding.

Mer informasjon kan hentes fra LCI’s hjemmesider, www.lionsclubs.org.