Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbstyre

Funksjonsbeskrivelser

Her finner du funksjonsbeskrivelser for verv i klubben. For opplæring i styrefunksjoner henvises...

President

Kasserer

Kurs for kasserer, informasjon om momskompensasjon, forslag til regnskapssystemer, budsjetter mm....

Sekretær

Huskeliste for styresaker

Huskeliste for planlegging av styremøter

Anbefalinger til godt styresett

Anbefalinger til godt styresett

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner har i fellesskap utviklet et sett styringsprinsipper, o...