Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbmøte

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbmøte > Opptaksprosedyre nye medlemmer

Opptaksprosedyre nye medlemmer

Klubbene velger selv hvilke prosedyrer eller seremonier de ønsker å benytte ved opptak av nye medlemmer. Men det er viktig at opptaket skjer på en høytidelig og verdig måte slik at det nye medlemmet føler at det er blitt satt pris på samtidig som det skaper tilhørighet til klubben.

Overrekkelse av medlemssertifikatet bør markeres med en opptaksseremoni i høytidelige og verdige former. Fadder deltar under opptaksseremonien. Fadder har plikt til å bidra til at det nye medlemmet finner seg til rette i klubben, og skal gi informasjon om Lions og om klubben, samt veiledning og støtte de første årene.

Forslag til opptaksseremoni for nye medlemmer

Presidenten: Jeg ber om at N.N. og fadder kommer frem. Videre ber jeg om at øvrige medlemmer reiser seg.

Presidenten eller en han har utpekt, leser Lions etiske norm.

President til N.N.: Det er en glede å motta deg her, og jeg hilser deg velkommen til denne seremonien hvor du gis medlemskap i vår klubb og derigjennom i Lions Clubs International. Du trer inn i et fellesskap med ca. 1,4 mill. medlemmer i over 200 land.  I Norge er det ca. 460 Lions-klubber med til sammen ca. 11.200 medlemmer.

Her i vår klubb, LC NN er vi i dag xx medlemmer.

Vi setter pris på at du også har lyst til å være en del av vårt verdensomspenneden nettverk for å hjelpe andre som er trengende eller i nød – ”Gode venner som hjelper andre”. En Lions-klubbs hensikt er å ha medlemmer som bryr seg om våre medmennesker, gammel som ung. Lions slår ring rundt grunnleggende verdier og normer.

Lions motto er : ”We serve” eller oversatt til norsk: ”Til tjeneste”.

Medlemskapet forplikter til deltakelse i klubbens aktiviteter, møter, tillitsverv etc. Jeg forutsetter at din fadder har gitt deg den nødvendige innføring. Vi håper at klubbmiljøet vil gi deg muligheter for samvær, vennskap, avkobling og glede i tillegg til motivasjon til å delta i våre humanitære aktiviteter.

Du har svart ja til vår invitasjon til medlemskap, og jeg vil nå be deg bekrefte dette "Ja", og spør derfor: Aksepterer du medlemskap i Lions Club NN og å leve i henhold til Lions etiske norm?

Det nye medlemmet: Ja.

Presidenten: Du erklæres herved som opptatt i Lions Club NN, og du vil få det synlige bevis på dette: Jeg overrekker deg Lions-merket, og håper du vil bære det hyppig og med stolthet. (Setter på merket).

På vegne av vår klubb og Lions Clubs International gratulerer jeg deg og ønsker deg hjertelig velkommen i vår organisasjon. For ytterligere å markere denne din inntreden i vår organisasjon, vil jeg få tenne et lys. (Hvis klubben har en flaggborg, bør denne stå fremme i forbindelse med denne seremonien.)

Til slutt pålegger jeg din fadder å ta fadderskapets forpliktelser alvorlig.