Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbmøte

Møteevaluering

For å kunne forbedre medlemsmøtene, må vi vite hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra på og i møtene. Det kan derfor være en god ide å avslutte møtene med en møteevaluering. Denne kan gjøres muntlig eller skriftlig.

Forslag til en skriftlig evaluering:

( Last ned word-versjon)

Hvert spørsmål besvares fra 1 – 5, der 5 er best.

Spørsmål

 

Poeng

Er klubblokalet hensiktsmessig, slik at du hørte, så og hadde kontakt med de andre klubbmedlemmene?

 

Hvordan var informasjonen fra styret?

 

 

Hvordan var informasjonen fra komiteer?

 

 

Ble inviterte gjester, nye medlemmer behandlet på en god måte?

 

 

Var foredrag/orientering interessant?

 

 

Var det diskusjoner, som du kunne engasjere deg i?

 

 

Var bevertningen god?

 

 

Var de sosiale aktivitetene bra?

 

 

Var det noe du savner på klubbmøtet?

 

 

Hvordan er helhetsvurderingen av klubbmøte

 

 

Ser du frem til neste klubbmøte?

 

 

 

Andre kommentarer: