Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbmøte

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbmøte > Ideer til aktiviteter og annet på klubbmøte

Ideer til aktiviteter og annet på klubbmøte

Tips til innhold på klubbmøter finner du her.

Ideer til sosiale aktiviteter i møtet

 • Matservering
 • Vin lotteri
 • Vin smakingskurs
 • Opplesning
 • Historier
 • Quiz om lions
 • Quiz om nærmiljøet
 • Quiz generelt
 • Meg selv og mitt yrke/hobbyer
 • Sang/musikk

Ideer til diskusjonstema:

 • Klubbstruktur
 • Klubbkultur
 • Innhold og gjennomføring av Klubbmøter
 • Bedriftsbesøk
 • Bruk av klubbens midler
 • Fordelingsnøkkel som skal brukes når midler skal fordeles
 • Hvilke aktiviteter skal vi ha, slik at alle medlemmer blir aktivisert
 • Hvilke komiteer skal vi ha?
 • Samarbeid med andre foreninger 
 • Hvor langt inn i offentlige oppgaver, skal vi bevege oss?
 • Rusproblematikk i nærområdet
 • Hvor mange medlemmer bør klubben ha?
 • Skal en ha krav til fremmøte prosent
 • Markedsføring av klubbenyret?
 • Hvilke krav skal vi sette til det enkelte medlem
 • Hvilke krav skal vi sette til styret?

Ideer til foredrag:

 • Informasjon fra kommuneadministrasjon vedrørende kommuneplan, næringsutvikling, kulturaktiviteter, barn og ungdom, eldre etc.
 • Næringslivsledere som presenterer sine bedrifter, bransjer, markeder etc.
 • Kultur
 • Historie
 • Om aktiviteter som vi vurderer å støtte
 • Ren underholdning

Ideer for medlemsutvikling:

 • Engasjere medlemmene aktivt i klubbmiljøet
 • Motivasjonsforedrag med innleide foredragsholdere
 • Legge et klubbmøte til båten på Gjevilvatnet
 • Medlemspresentasjon på møtene
 • Styret må inspirere til aktiv deltakelse
 • Sosiale aktiviteter for medlemmene 
 • Skidag for familien
 • Årlig opplæring om Lions for medlemmene
 • Arr. personlighetsutviklingskurs for medlemmene
 • Bedre samarbeid med lokalavisen
 • Samarbeid med lokal næringsforening
 • Holde flere åpne møter om Lions
 • Lage mer reklame for Lions
 • Lage overraskelser på møtene
 • Attraktive og spennende temaer på møtene
 • Mindre papir og byråkrati
 • Lære bort ting til hverandre
 • Mosjonskveld sammen
 • Fellesmøter med naboklubber
 • Hyggekvelder med ledsagere
 • Konkurranse på møtene
 • Natursti
 • Miljøarbeid for grunneiere/kommune
 • Opprydding
 • Bevaring av fornminne for eksempel reparasjon av gamle kraftverk
 • Lage klubbens hjemmeside 
 • Økt PR-innslag i lokal presse
 • Innføre presidentmøter i sonen
 • Inngå samarbeid med lokalt næringsliv
 • Legge vekt på å ta vare på hverandre
 • Eget opplegg for nye medlemmer slik at de føler seg velkommen i klubben
 • Færre saker på møtene
 • Fordypning i enkeltsaker
 • Fadderoppfølging