Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbmøte

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbmøte > Huskeliste for klubbmøter

Huskeliste for klubbmøter

Klubbmøtene er en av de viktigste aktivitetene våre. Et godt klubbmiljø og attraktive møter skaper en positiv atmosfære som skaper motivasjon for ytterligere engasjement og lyst til å bidra. Dette skaper igjen fornøyde medlemmer som snakker og klubben på en positiv måte blant venner, bekjente, naboer og andre. Disse blir nysgjerrige og nye medlemmer blir tiltrukket.

Klubbmøtene kan legges opp på mange måter, men mange klubber har god erfaring med å følge nedenstående oppskrift:

Generelt:

 1. Møtet åpnes normalt av presidenten – Lions etiske norm eller Lions mål leses
 2. Spør om det er kommentarer til møteinnkallelse og agenda
 3. Eventuelle gjester ønskes velkommen. Dette er spesielt viktig hvis potensielle nye medlemmer er tilstede som gjester.
 4. Utestående punkter fra tidligere møter i form av referater, aksjonspunkter eller lignende.
 5. Presidenten refererer nyheter, informasjon fra bl. a. sone og distrikt, mottatte brev etc.
 6. Forslag til vedtak, beslutninger etc. tas opp til behandling. Disse skal være behandlet av styret på forkant og styrets innstilling til sakene presenteres. Det anbefales at klubbene har etablert fullmakts prosedyrer for hva styret kan beslutte på egen hånd slik at mindre saker ikke tar opp tid på møtene.
 7. Komiteene rapporterer om fremdrift, planer etc.
 8. Opptak av nye medlemmer (se forslag til opptaks prosedyrer i Klubbhåndboken).
 9. Innslag som foredrag eller annet (se forslag til klubbaktiviteter i klubbhåndboken).
 10. Bevertning eller annen sosial aktivitet
 11. Avslutning

Spesielle punkter:

Viktige punkter som skal behandles i løpet av året:

August/september møtet:

 • Regnskap foregående år
 • Budsjett og handlingsplan for det kommende året

Oktober møtet:

 • Referat fra riksmøtet og Convention.

Januar møtet:

 • Status handlingsplaner
 • Saker til distrikts- og riksmøtet

Mars møtet:

 • Valgkomiteens forslag til nytt klubbstyre, valg av nytt styre (medlemsregisteret skal oppdateres med de nye funksjonene innen 1. april).

April møtet:

 • Gjennomgang av saker på agendaen til distriktsmøtet.
 • Forberedelser til Lions-dagen/Tulipanaksjonen.

Mai møtet:

 • Referat fra distriktsmøtet.
 • Gjennomgang av saker på agendaen til riksmøtet.
 • Gjennomgang av saker til behandling på Convention.