Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbmøte

Her finner du en rekke ideer og løsninger for klubbmøtene

Huskeliste for klubbmøter

Klubbmøtene er en av de viktigste aktivitetene våre. Et godt klubbmiljø og attraktive møter skape...

Lions' visjon, mål og etiske norm

Lions møter behov til lokalsamfunn i hele verden. Våre 1,4 millioner medlemmer - som utfører samf...

Innkalling til klubbmøte

En viktig forutsetning for at medlemmene skal føle det som lystbetont å gå på klubbmøtene, er at...

Møteevaluering

For å kunne forbedre medlemsmøtene, må vi vite hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre br...

Menyforslag til klubbmøter

Ideer til aktiviteter og annet på klubbmøte

Tips til innhold på klubbmøter finner du her.

Opptaksprosedyre nye medlemmer

Klubbene velger selv hvilke prosedyrer eller seremonier de ønsker å benytte ved opptak av nye med...