Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbens hjemmeside

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbens hjemmeside > Slik legger du som hjemmeside-redaktør ut en enkel artikkel

Slik legger du som hjemmeside-redaktør ut en enkel artikkel

Er du nettredaktør i din klubb kan du publisere artikler for klubben din, du kan endre artikler og du kan slette artikler. Her finner du en beskrivelse av hvordan du legger ut en enkel artikkel. Se egne artikler for informasjon om flere muligheter.

Logg deg inn i medlemsregisteret ved å gå til lions.no - deretter medlemssenter - deretter medlemsregister

Når du har logget deg inn kommer du inn på din profil. Her står navnet ditt med stor skrift, under dette navnet står det i blått:

Nyheter fra xxxxxxxx (der xxxx er ditt klubbnavn)
Klikk på Nyheter fra xxxxxx (ditt klubbnavn).

Her får du informasjon om klubben din i tillegg til fire menyvalg til venstre: Om klubben, Interne dokumenter, Klubbinformasjon og Nyheter

Legg merke til at på nede på venstre side har du automatisk nyheter fra distriktet ditt.

Menyvalg, artikkel, fil og påmelding

Nå ser du også at det helt øverst på siden, i et grått felt, er det kommet noen nye symboler. Dette er verktøylinjen for å opprette artikler, menyvalg, filer og påmelding. Når du står på forsiden av siden din, vil du kun få valget menyvalg. Et menyvalg er en mappe der du kan legge andre elementer i, slik som artikkel, fil eller påmelding. Et menyvalg vil legge seg i venstremenyen på samme nivå som Nyheter, Interne dokumenter og Klubbinformasjon. 

Nå skal vi opprette en artikkel under Nyheter. Klikk derfor først på menyvalget til venstre - Nyheter. Nå vil du se at teksten  i verktøylinjen øverst endrer seg fra Menyvalg til Artikkel. Ved Artikkel kommer også en liten nedtrekksmeny der du kan velge andre objekter slik som Fil og Påmelding. Denne gang skal vi velge Artikkel. Ved siden av teksten ser du et symbol som ser ut som en liten side. Holder du markøren over dette, står det Lag her. Når du skal opprette en ny artikkel, trykk på dette symbolet.

Etter et par sekunder skifter skjermen utseende, med tittelen Skriv ny artikkel
Under denne tittelen står: Opprettes av: xxxxxxxxx (navnet ditt). Dette er kun til informasjon

Tittel

Du er nå klar til å skrive inn tittelen på artikkelen i feltet under overskriften: Tittel:

Her skriver du inn en god, informativ tittel om saken.

OBS: avkryssingsboksene Kandidat til forsidenyhet eller Kandidat til nyheter i mitt distrikt fungerer ikke.

Forfatter

Du kommer nå til avkryssingsboksen under Forfatter. Her er ditt navn standard foreslått. Om du vil ha navnet ditt som forfatter av artikkelen på nettet krysser du av i feltet foran navnet ditt. Om du lar den stå åpen, blir det ingen forfatter av artikkelen.

Om det er en annen forfatter av artikkelen som du legger ut, kan du bruke valget Legg til forfatter og skrive inn navnet på vedkommende. Kryss av foran det navnet, så vil det stå som forfatter i saken.

Intro-ingress

I dette avsnittet skriver du inn den lille apetittvekkeren av en tekst som gjør at leserne får lyst til å lese hele saken. Det er denne korte teksten som kommer på forsiden sammen med et lite bilde (om det er bilde til saken). Når saken blir lagret, kommer denne teksten på klubbens forside under Nyheter - og avsluttes med Les mer. Les mer kommer automatisk, det trenger du ikke skrive inn. Om du ønsker at denne teksten skal komme i fet tekst i artikkelen, kan du merke teksten og klikke på valget B i menyen rett over teksten. Den blir da fet (B for bold - altså fet tekst)

Brødtekst

Her skriver du inn hele teksten til saken. Det er ingen praktisk begrensning på lengden, men husk at de fleste på nettet ønsker korte, gode tekster.

Bilde

Nå skal vi legge inn hovedbildet i saken, det som kommer som er lite bilde på forsiden. Det gjør du ved å gå til valget Bilde: og trykke på trykknappen Bla gjennom. Her går du inn på din datamaskin og finner det bildet du vil bruke, og klikker Åpne. Du vil nå se at navnet på bildet kommer opp i feltet rett under teksten Last opp nytt bilde:. Gjør ikke mer, nå blir bildet lastet opp automatisk når vi lagrer artikkelen.

Bruk helst et liggende format, det fungerer best.

Bildetekst

Nå går vi til slutt til feltet Bildetekst: og skriver inn navn på folk på bildet eller annen informativ bildetekst.

Nå er artikkelen ferdig med bilde og klar til å legges ut på nettet.

Trykk på knappen Lagre. Det tar noen sekunder, og så kommer du tilbake til klubbens hjemmeside der du nå ser at saken er lagt ut.

Lykke til!