Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbens hjemmeside

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbens hjemmeside > Redigere klubbens hjemmeside

Redigere klubbens hjemmeside

Dette er bruksanvisningen for å redigere en eksisterende artikkel.

For å redigere en eksisterende artikkel må du først logge deg inn, og så gå til din klubbside og velge Nyheter

Nå får du opp siden med nyheter fra ditt distrikt

Klikk på den aktuelle saken du ønsker å endre

Du har nå to symboler i toppen av siden, en blyant og en søppelbøtte

SLETTING

Om du ønsker å slette artikkelen, klikk på søppelbøtta. Du får da opp kontrollspørsmål Er du sikker på at du vil slette og på linja under navnet på artikkelen.

Vil du slette artikkelen, klikk på den gule knappen Bekreft
Vil du ikke slette artikkelen, klikk på den gule knappen Avbryt

REDIGERE ARTIKKEL

Om du ønsker å redigere en eksisterende artikkel, må du først klikke på artikkelen slik at den står på skjermen. Deretter klikker du på blyant-symbolet.

Nå får du opp saken på samme måte som da du skrev artikkelen. Du kan fjerne eller legge til tekst, du kan fjerne eller legge til bilder eller foreta endringer i stil på teksten. Når artikkelen er ferdig endret, bruker du den gule trykknappen nederst - Lagre