Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbens hjemmeside

Påmeldingsløsning

Skjema for elektronisk påmelding på lions.no er bare for medlemmer. Den som skal melde seg på må være innlogget. Her finner du veiledning for å opprette et påmeldingsskjema.

Alle som har rettigheter til å redigere websider kan opprette påmeldinger/arrangementer.

1) Et påmeldingsskjema opprettes et passende sted - for eksempel under en klubb.

2) Den som oppretter skjemaet er den som vil motta melding om påmeldinger, men alle med rettigheter til å endre nettsider i klubben kan lese liste over påmeldte

3) Utover tittel, ingress, brødtekst og bilde (som for en hvilkensomhelst artikkel) så har skjemaet:

  • Bekreftelsestekst til bestiller (blir også sendt i e-post)
  • Spørsmål
  • Spørsmål med pris
  • Påmeldingsfrist

4) Under spørsmål kan man legge til de spørsmålene man ønsker. Navn, e-post, mobil og klubb samles alltid inn (fra den som er logget inn og fyller ut), det skal det ikke lages spørsmål om.

Spesifiser spørsmålstype. For valgliste legger du inn mulige valg. "Ett valg" betyr at brukeren kan velge en av mulighetene du har lagt inn. "Flervalg" betyr at brukeren kan krysse av mer enn ett valg.

Velger du en spørsmålstype med pris må du fylle ut tekst og pris hver for seg. Beløpet må være et tall, dvs ikke bruk mellomrom, komma eller "kr" i beløpsfeltet. Pris for valgte alternativer summeres automatisk i skjemaet og i påmeldingslisten.

5) Den som har redigeringsmulighet kan endre skjemaet og se på liste over innmeldte:

Samt sende e-post og SMS(om klubben har kjøpt SMS-pakke).

6) Merk: Om noen har meldt seg på så kan ikke skjemaet endres. Da må listen tømmes først (hvis man har gjort en test og skal fikse noe for eksempel).
Bruk lenken Tøm liste til dette (se bildet over)