Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbens hjemmeside

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbens hjemmeside > Flere bilder i en artikkel

Flere bilder i en artikkel

Her finner du en beskrivelse av hvordan du kan lage en artikkel med flere bilder. OBS - funksjonen fungerer som beskrevet fra onsdag 8. januar 2013.

En artikkel med bilde (r) har alltid et hovedbilde. Det er det du setter inn med å hente opp et bilde som beskrevet under kapitlet Slik legger du som nettredaktør ut en enkel artikkel.

Nå skal vi se på muligheten for å legge flere bilder i samme artikkel. Det gjør du ved først å lage artikkelen på vanlig måte. Deretter går du inn i brødteksten og setter markøren der du ønsker å legge inn et ekstra bilde. Når markøren er på plass, trykker du på det grønne symbolet i menyen over brødteksten, det som ser ut som en skjerm. Når markøren legges over dette symbolet, står det Sett inn/redigere bilde.

Når du klikker her, får du opp en meny der du bruker valget Last opp bilde. Du finner bildet du vil laste opp på datamaskinen din, klikker Åpne og ser at navnet på bildet kommer i feltet i menyen. Deretter trykker du på valget Last opp - dermed blir bildet lastet opp på serveren for hjemmesidene våre.

NÅr bildet er lastet opp, kommer det en ny meny som gir deg noen valg. De to valgene som er interessante for oss er:

Størrelse:Lite bilde, stort bilde eller originalstørrelse. Velger du lite bilde vil teksten gå rundt bildet, velger du stort bilde vil det fylle hele bredden. Original er for dem som behandler bildene i et bildeprogram, og har et forhold til bildestørrelse f.eks i pixler. Da blir bildet den størrelsen de ønsker.

Justering: Venstre , sentrert eller høyre. Om du bruker lite bilde eller originalstørrelse, kan du her bestemme om bildet skal stå til høyre eller venstre i artikkelen. Justering har ingen mening for stort bilde, siden dette går fra kant til kant uansett.

Når du har gjort dine valg, klikk OK, og bildet er plassert i artikkelen.

Om du har flere bilder som skal inn i artikkelen, gjenta prosedyren for hvert bilde og plasser dem der du ønsker i artikkelen.