Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Klubbens hjemmeside

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbens hjemmeside > Definere hjemmeside-redaktør

Definere hjemmeside-redaktør

For å komme i gang med klubbens hjemmeside må det defineres hvem som skal være klubbens hjemmesideredaktør. Det gjør du på følgende måte:

I hver klubb har president, kasserer, sekretær og IT-ansvarlig anledning til å gjøre endringer på verv i klubbene. Den som skal arbeide med og legge ut stoff på hjemmesidene har tittelen NETTREDAKTØR.

For å sette inn nettredaktør for en klubb må en av de med rett til dette gjøre følgende:

Logg inn i medlemsregisteret med å gå til lons.no - deretter medlemssenter - deretter medlemsregister

Når du er logget inn, trykk på den blå trykknappen MIN KLUBB

Nå får du opp en rad valg under klubbnavn og møtested - trykk på valget VIS VERV

Nå kommer oversikten over vervene i klubben opp. Gå til det nederste vervet på lista - CWEB - NETTREDAKTØR

Klikk på den lille nedoverpilen til venstre for utfyllingsfeltet, og velg det av klubbmedlemmene som skal være nettredaltør. Navnet blir da stående i dette feltet

Gå ned til den gule knappen ENDRE og trykk på denne. Etter noen sekunder kommer du tilbake til klubboversikten. Nå er rettighetene satt, klubben har fått en nettredaktør med rett til å legge ut, slette og endre informasjon på klubbens hjemmeside.