Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Files

Media > Files

Medlemsmøte 6 05.02.2020

Medlemsmøte 6 05.02.2020

Medlemsmøte 5 08.01.2020

Medlemsmøte 5 08.01.2020

Medlemsmøte 4 04.12.2019

Medlemsmøte 4 04.12.2019

Medlemsmøte 3 06.11.2019

Medlemsmøte 3 06.11.2019

Styremøte 6 - 29.01.2020

Styremøte 6 - 29.01.2020

Styremøte 5 - 08.01.2020

Styremøte 5 - 08.01.2020

Styremøte 4 - 27.11.2019

Styremøte 4 - 27.11.2019

Styremøte 3 - 30.10.2019

Styremøte 3 - 30.10.2019

Fyll ut og returner påmeldingsdokumentet (klikk på lenken her)

Stafettbirken- blinde og svaksynte

desember -19- julemoete med opptaksseremoni

Referat septembermøte

desember -19- julemoete med opptaksseremoni

Handlingsplan

Rammebudsjett

Lov og arbeidsordning

Innkalling

Helseplattformen

SkiRun 2020 for 10. gang

Helårsrapport LC Vadsø 1.7 2018 - 30.06 2019