Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Velkommen til Lions Norges Riksmøte 24-25. mai 2019
Velkommen til Lions Norges Riksmøte 24-25. mai 2019

Velkommen til Lions Norges Riksmøte 24-25. mai 2019

Her finner du innkalling og lenker til påmelding og sakspapirer. Velkommen til Jessheim!

Innkalling til Riksmøtet

I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104,

Kapittel VII ”Riksmøtet”, § 14.7 skal ”Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet.”

Det innkalles derfor til det 67. Riksmøte som avholdes fredag 24. mai og lørdag 25. mai 2019 på Quality Airport Hotell.

Klubbenes delegater

Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben:

(LA-5 Article VII Section 2)

Klubber med 9 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat.
Klubber med fra 10 til og med 19 medlemmer har rett til 2 delegater.
Klubber med fra 20 til og med 29 medlemmer har rett til 3 delegater.
Klubber med fra 30 til og med 39 medlemmer har rett til 4 delegater.
Klubber med fra 40 til og med 49 medlemmer har rett til 5 delegater.
Klubber med fra 50 til og med 59 medlemmer har rett til 6 delegater, osv.

Delegatenes stemmerett 

Tidligere medlemmer i det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de sju distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote.

Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april 2019. Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité.

Reisefordeling

Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, § 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår.

Påmelding

Møtet finner sted 24.-25 mai 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Her er linken til påmeldingsskjema

Frist for påmelding er 13.05.2019.

Sakspapirer

Her finner du saksdokumenter til møtet (husk å logge inn).

Vel møtt til det 67. Riksmøtet!