Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Tulipaner skal bremse mobbing - Lions Norge
Tulipaner skal bremse mobbing - Lions Norge

Generalsekretær i Lions Norge Heidi Lill Mollestad Oppegaard er klar for tulipanaksjon! Foto: Lions Norge.

Tulipaner skal bremse mobbing - Lions Norge

Nationen har intervjuet generalsekretær Heidi Lill Mollestad Oppegaard om Lions forebyggende arbeid. 

– Hva er bakgrunnen for at Lions bruker salg av tulipaner som et verktøy for å stanse mobbing?

– Mobbing er et symptom på et dypereliggende problem, det er for enkelt å peke på mobberen. Det handler om å forankre verdier, skape gode holdninger og lære empati, og at dette arbeidet må starte tidlig, allerede i barnehagen. Vi må jobbe for at mobbing ikke oppstår! Lions bestemte seg allerede i 1983 for dette og ideen om å selge tulipaner for å finansiere vårt forebyggende arbeid kom omtrent samtidig. Vi fikk laget den logoen som så mange kjenner, med en struttende, rak tulipan sammen med en bøyd og vissen. Vi ønsker at alle barn får styrke og selvtillit til å ikke mobbe, ikke ty til vold, og si nei til narkotika.

 

 

Lions Tulipanaksjon

  • Nasjonal innsamlingsaksjon som arrangeres årlig siste lørdag i april.
  • Den første tulipanaksjonen ble arrangert i 1982
  • Det samles inn ca 10 millioner kroner på aksjonen hvert år.
  • Formålet er forebyggende arbeid for barn og unge.
  • En stor andel av midlene går til å holde kurs for lærere, barnehageansatte og andre som jobber med barn i det holdningsskapende programmet Mitt Valg.
  • Les mer om Lions Tulipanaksjon 
  • Les mer om Mitt Valg: www.determittvalg.no