Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Ridderrennet takker for støtten
Ridderrennet takker for støtten

Ridderrennet takker for støtten

Lionsklubbene i Norge bidro i 2014 med hele 626 610 kroner til Ridderuka, et snitt på ca 3200 kr per klubb som bidro. - Dette er det høyeste beløpet Lionsklubbene har støttet Ridderuka med noensinne, sier generalsekretær i Ridderrennet Elisabeth Kollerød.

- Foreningen Ridderrennet setter stor pris på det økonomiske løftet som Lions bidrar med, og vil i tillegg få takke alle som har bidratt som frivillige. Ridderennet er hel avhengig av frivillige for å kunnegjennomføre både Ridderuka og Ridderrennet, forteller Kollerød.

Populære tiltak

Pengene som Lions har bidratt med brukes hovedsakelig til å støtte deltagernes reise og opphold. I tillegg har man kunnet utvide tilbudet under Ridderuka. I 2014 var det blant annet en intimkonsert med Magnus Grønneberg fra CC Cowboys – et svært populært arrangement. Utover dette var det det flere aktiviteter utover det sportslige; band og dans, seminar om mestring og inkludering i arbeidslivet, auksjon og stand up show.

Grunnet god økonomi i foreningen etter fjoråret fikk hjemmesiden www.ridderrennet.no oppgradert med et universelt utformet design, dvs nettsider som er lesbare for blinde og svaksynte. Det jobbes nå med å få laget en ny påmeldingsløsning som tilsvarer samme krav til lesbarhet for synshemmede. Dette er tiltak foreningen kan gjøre blant annet fordi støtten fra Lions har økt.

Økt interesse

Påmeldingen til Ridderuka 2015 startet 1. desember. Det er flere påmeldte i 2015 enn på samme tid i 2014. Det er spesielt stor økning til gruppene RASKERE FRAM, ungdomsgruppa (grupper for førstegangsdeltagere), og fra deltagere under 30 år.

Nytt i år er en aktivitetsdag i samarbeid med Norges Idrettsforbund som skal foregå på Beitostølen Helsesportsenter. Alle særforbund i norsk idrett er invitert til å komme og presentere sin aktivitet for deltagerne. Hensikten med dette er å bidra til at deltageren kan finne en idrett som de enkelt kan drive på hjemstedet sitt, og som igjen fører til at de kan drive fysisk aktivitet hele året. Per 31.12.14 er det 14 forbund som har meldt sin ankomst. Et av dem er seilforbundet, som skal presentere kiting for deltagerne. Det eneste kriteriet for å prøve kiting er at du har én sterk arm.

Ridderrennet vil i 2015 fortsette suksessen med en konsert. I år er det Valdresbandet STAUT som skal opptre torsdag kveld. Bandet vant Spellemannsprisen for noen år siden.

Tusen takk for støtten!

Per 31.12.2014 hadde Lionsklubbene støttet Ridderuka 2015 med 390 000 kroner! - Det er vi svært takknemlige for, forsikrer Kollerød.

For de som ønsker å støtte arrangementet er kontonummeret 1609.44.68276.

Dersom du ønsker å støtte en lokal deltager kan du henvende dere til generalsekretær Kollerød på e-post: elisabeth@ridderrennet.no 

Les mer på hjemmesiden til Ridderennet: www.ridderrennet.no