Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Nå kan du rapportere inn klubbens økonomiske korona-konsekvenser
Nå kan du rapportere inn klubbens økonomiske korona-konsekvenser

Nå kan du rapportere inn klubbens økonomiske korona-konsekvenser

Ny tidsfrist er 24. april! 

Oppdatering 15. april:

217 Lionsklubber har per 15. april svart på undersøkelsen. For å få med flest mulig, har vi utsatt fristen en uke til 24 april. 

Invitasjonen til undersøkelsen er sendt på e-post til kasserer og president fra vårt regnskapsprogram Styreweb. Hvis du ikke har mottatt e-posten, sjekk først om den kan ha havnet i spam-filteret/søppelposten. Trenger du hjelp, send en e-post til post@lions.no.

.......

Organisasjonene har måttet avlyse og utsette innsamlingsaksjoner og andre inntektsbringende aktiviteter på grunn av smittefare. 

Regjeringen lanserte 18.mars, en kompentasjonsordning for kultursektoren, idretten og frivilligheten. Det er satt av cirka 300 millioner kroner til kultursektoren, og en tilsvarende pott for idretten og frivilligheten for øvrig på cirka 600 millioner kroner.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april, men det er mulig ordningen videreføres. 

–Vi vil fortsette å følge opp i dialog med orgsasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak, sier kulturminister Abid Raja i en pressemelding 18. mars.

Den første tidsfristen for å søke kompensasjon gikk ut 19.mars, klokken 16.00. Lions Norge har sendt inn søknad via Innsamlingsrådet. 

Spørreundersøkelse blant klubbene

Det vil være svært nyttig å kunne dokumentere klubbenes utgifter og tap i tiden som kommer.

Det er laget et skjema som vi ber klubben benytte for å innrapportere konsekvensene. Skjemaet sendes til klubbene  (både president og kasserer) fra vårt regnskapsprogram Styreweb senest 31. mars. Svarfrist: 16. april 2020.

Mailen ser omtrent slik ut (eksemplet er fra en Iphone):

bilde e-post

Nyttige linker