Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Mindre momskompensasjon i statsbudsjettet 2017
Mindre momskompensasjon i statsbudsjettet 2017

Mindre momskompensasjon i statsbudsjettet 2017

– Hvis regjeringen virkelig ville satse på lokal frivillighet, burde de ha gitt full momskompensasjon, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

6. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 presentert. 1,32 milliarder settes av til momskompensasjon. Det betyr at organisasjonene vil få mindre av sine momsutgifter kompensert.

– Det viktigste regjeringen kunne gjort for den lokale frivilligheten er å innfri løftet om å forbedre momskompensasjonen til frivilligheten, sier Stian Slotterøy Johnsen. – Det er over 20 000 frivillige organisasjonsledd som mottar momskompensasjon. Dette er en av de de ordningene som treffer bredest av alle statlig overføringer til frivilligheten.

I Regjeringserklæringen står det at ”regjeringen vil forbedre momskompensasjonsordningen”.

Lionsklubbene er blant de mange lokale lag med frivillige som har fått en stadig økende andel av momskompensasjonen de siste årene. -Det er svært skuffende at regjeringen ikke følger opp sine tidligere støtteærklæringer til frivilligheten, sier Lill Anita Alver, guvernørrådsleder (styreleder) i Lions Norge. 

Andelen moms som blir kompensert, ned.

- Dette var regjeringens siste sjanse til å innfri løftet sitt, men det skjedde altså ikke. Det er vi skuffet over, sier Slotterøy Johnsen.

– Vi setter nå vår lit til forhandlingene på stortinget. Både Fremskrittspartiet og KrF har i sine program at de ønsker en full momskompensasjon, så vi forventer at det blir et tema i budsjettprosessen framover, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen kommenterer Statsbudsjettet på NRK Kulturnytt 6. oktober

Les mer:

Hovedfunn i Statsbudsjettet:

  • Momskompensasjon: Det settes av 1,32 milliarder kroner til momskompensasjon for 2017

Listen oppdateres forløpende på hjemmesiden til Frivillighet Norge: www.frivillighetnorge.no