Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Lions Norges vedtak vedrørende koronaviruset
Lions Norges vedtak vedrørende koronaviruset

Lions Norges vedtak vedrørende koronaviruset

Guvernørrådet (styret) i Lions Norge (MD104) har hatt to telefonmøter den siste tiden. Her Her finner du vedtak og råd. 

Image by Thor Deichmann from Pixabay

De drastiske tiltakene som Regjeringen og Folkehelseinstituttet offentliggjorde torsdag 12/3 har som formål å stanse spredningen av koronaviruset. Det er viktig at alle tar ansvar og gjør det man kan for å bremse smitten. Tiltakene får betydelige konsekvenser for vår virksomhet i Lions. Våren er vanligvis en travel tid for de fleste klubber. Vi pleier å arrangere mange store og små møteplasser for både unge og eldre.

Lions Norge anbefaler alle sine distrikter, soner og klubber om å avlyse sine planlagte arrangementer inntil helsemyndighetene kommer med ny vurdering.

Vedtak:

17/3:

 • Lions Tulipanaksjon 2020 avlyses, og vi starter opp en intern kronerulling til Lions Tulipanfond. Les egen artikkel om dette.
 • Lions Røde Fjær 2020 med aksjonsstart 7. november. Det er for tidlig å ta en beslutning nå. Vi avventer et par uker.
 • Aid in Meeting 2020. Beslutning tas når Lions Aid Norway har avgitt sin innstilling.

12/3 

 • Lions Norges Riksmøte 2020 utsettes inntil videre.
 • Lions Norge anbefaler distriktene å utsette sine møter inntil videre.
 • Valg som foretas før 30.06.2020 gjennomføres elektronisk. Administrasjonen lager ett felles system for dette. Dette gjelder både for distriktene og for Lions Norge.
 • Alle internasjonale ungdomsleirer som Lions Norge er ansvarlig for, avlyses.
 • Lions Norge sender ikke ungdom ut i forbindelse med årets ungdomsutveksling.
 • Distrikter og klubber som ønsker å gjennomføre sine arrangementer skal innhente tillatelse fra helsemyndigheter. Lions Norge fraskriver seg ethvert ansvar i slike situasjoner.
 • Lions Tulipanaksjon: Tulipanene er allerede i produksjon og kan således ikke avbestilles. Se egen artikkel om Lions Tulipanaksjon og korona.
 • Lions Norge innstiller all reising for sine tillitsvalgte på nasjonalt nivå og ansatte inntil helsemyndighetene sier at alt er ok eller ny vurdering er foretatt.
 • Lions Norge dekker utgifter medlemmer fra LC Trondhjem Student har med å komme seg hjem fra Armenia. Dette gjelder kun utgifter som ikke dekkes av andre eller er budsjettert i det opprinnelige reiseprogrammet.

Protokoller fra guvernørrådsmøtene finner du på medlemsenter/møter/guvernørrådsmøter (husk å logge inn først)

Les om regjeringens tiltak på Folkehelseinstituttets hjemmeside:  https://www.fhi.no/

Vi oppfordrer alle til å følge de retningslinjene myndighetene anbefaler til enhver tid. Ta vare på hverandre og husk vaner som forebygger smitte! 

20200129-Hygieneplakat-bokmål