Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Kronerulling for Lions Tulipanfond
Kronerulling for Lions Tulipanfond

Kronerulling for Lions Tulipanfond

Onsdag 27. mai har 1.471.891 kroner kommet inn fra 208 klubber. I tillegg har det kommet inn 34 200 kroner på Vipps. 

Tusen takk til dere som har bidratt, og vi håper flere klubber følger opp slik at vi kan holde hjulene i gang i Mitt Valg!

Målet med kronerullingen er 1.600.000 kroner. Da kan vi arrangere ca halvparten av kursene vi pleier i løpet av et år. 

Tegnebrett 1

Ettersom Lions Tulipanaksjon 2020 er avlyst, har vi startet en kronerulling for å kunne fortsette vårt forebyggende arbeid for barn og unge når epidemien er over. 

Når inntektene fra tulipanaksjonen uteblir, får vi mindre penger i Lions Tulipanfond. Inntil 75 prosent av fondets inntekter går vanligvis til å delfinansiere kurs i Mitt Valg.

Nå er alt så usikkert. Hver dag kommer nye konsekvenser på bordet, prognosene endres. Men én ting vet vi: Lions er gode venner som hjelper andre! Vi er kjent for vår handlekraft, gjennomføringevne og at vi står sammen for å løse felles utfordringer. Klubben din har sikkert planlagt en rekke fine aktiviteter som dere måtte avlyse eller utsette. Lionsklubbenes kreativitet og dyktighet når det gjelder innsamling imponerer. Møteplassene beriker hverdagen for så mange. Denne verdiskapningen i samfunnet er unik!

Lions og Mitt Valg må holde seg oppe på tærne og være klare når samfunnet starter opp igjen, beredt med klokskap og kompetanse. Til høsten trer den nye lærerplanen i kraft med nye fag som livsmestring og dybdelæring. Mitt Valg har i flere år rustet opp programmet, med økonomisk kraft fra Lions Røde Fjær 2015 og Helsedirektoratet, og pedagogiske toppnavn er med på å fronte. De nye digitale løsningene blir bejublet for sin brukervennlighet og høye pedagogiske kvalitet. Men – konkurransen er hard og vi kan ikke miste momentum nå! Kurs i Mitt Valg er viktigere enn aldri før – barna trenger oss når viruset gir tapt.

For å kunne være klare med kurs i året som kommer, trenger vi påfyll i kassen til Lions Tulipanfond. Derfor foreslår guvernørrådet en kronerulling der klubbene bidrar med 3 kroner per bestilte tulipan.

Lions Norge takker for alle bidrag, store som små!

God flyt for MITT VALG

Takket være langsiktig og godt arbeid er MITT VALG et av Lions Norges store flaggskip både nasjonalt og internasjonalt. Det har ikke gjort seg selv. Det er takket være  iherdig arbeid fra alle Lionsmedlemmene og faglig kunnskap i Stiftelsen Det er mitt valg

Nasjonalt:

  • Over 1 million barn og unge bruker eller har brukt MITT VALG. Mange av dem forteller at MITT VALG-timene er de beste undervisningstimene. Noen sier at de ikke hadde klart skolegangen og livet uten MITT VALG-timene.
  • De tre siste årene har vi videreutviklet og oppdatert programmene slik at barn og unge får erfare hvordan de skal takle dagens utfordringer før de står midt oppe i dem. Eksempler er inkludering, nettvett, deling av nakenbilder, språkbruk, vold og seksuelle overgrep, psykisk helse, bruk av alkohol og andre rusmidler, ulike familiesammensettinger mm.
  • Vi har knyttet til oss et stort fagmiljø som gir innspill og kvalitetssikrer alt faglig materiell. Her er noen eksempler: Professor i forebyggende psykisk helse Arne Holte, sexolog Margrete Wiede Aasland, ledelsen av den nasjonale rustelefonen Cathrine Bjelland og Peder Solvang, spesialrådgiver i problematisk spilleadferd Magnus Eidem mfl. Disse uttaler seg også svært positivt om vårt program. Det bidrar til at det er enda tryggere for fagpersoner å ta programmet i bruk.
  • Endringer i programmet bidrar til at programmet blir systematisk brukt etter at vi har holdt kurs. Da ser vi effekten blant barn og unge.
  • MITT VALG blir invitert til å holde innlegg på fagkonferanser.
  • Helsedirektoratet fortsetter å støtte videreutviklingen av innhold i programmet. Det viser at de har tillit til oss.
  • Universitetet i Helsinki skal forske på oss. 100 lærere og deres elever skal inngå i en studie som blir finansiert av Lions Quest internasjonalt.
  • Oslo Economics skal forske på MITT VALG-idrett. Dette er en del av et stort prosjekt i Nordre Follo kommune. Over tre år skal mer enn 500 trenere på kurs. Dette blir finansiert av Helsedirektoratet og Lions Quest.

Internasjonalt:

Lions Norge har utviklet MITT VALG til å bli det ledende Lions Quest programmet på verdensbasis. Det bidro til at styreleder og daglig leder ble invitert til møte med Lions International / Lions Quest. Vi er nå i dialog om at vårt program og vår digitale plattform skal bli brukt i alle land.

Les mer på hjemmesiden til Mitt Valg,  mittvalg.no 

Slik kan du gi til Lions Tulipanfond

Alle kan bidra til KONTONUMMER 9001.30.07445

Støtt oss på VIPPS 599102 (Lions Norge Tulipan)

Lionsklubber bes benytte tilsendte faktura med KID-nummer. Fakturaen er sendt på e-post fra regnskapssystemet Styreweb til kasserer mandag 23. mars. Hvis klubbens kasserer ikke har mottatt fakturaen i løpet av dagen, ta kontakt på regnskap@lions.no.