Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 2016
Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 2016

Gjensidigestiftelsens Juleaksjon 2016

Lions Norge blitt tildelt 500.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen i forbindelse med deres juleaksjon. Det er første gang Lions har søkt, og pengene fordeles til de 13 klubber rundt om i landet som har vært med på søknaden.

Også i år ønsker Gjensidigestiftelsen å rette oppmerksomheten mot at det er mange barn i Norge som på grunn av vanskelige familieforhold gruer seg til jul. Siden starten har Juleaksjonen hvert år vokst i omfang. Fra å ha nådd ut til rundt 7 500 barn i 2010, nådde organisasjonene ut til over 17 000 barn i 2015.

Grunntanken i juleaksjonen er å nå hvert enkelt barn på en personlig måte, og som gjør en merkbar forskjell. Gjennom årene har også konseptet blitt noe utvidet og tilpasset de ulike tiltakene organisasjonene gjennomfører. Da økt antall barn medfører reduksjon i økonomisk bidrag per barn, er det nådd en grense for hvor mange barn man har mulighet for å nå ut til og samtidig sikre grunntanken i Juleaksjonen. Dette krever et større fokus på å nå de barna som trenger hjelpen aller mest, fremfor å nå ut til enda flere.

De aktiviteter som blir gjennomført i forbindelse med Juleaksjonen 2016, må oppfylle noen særskilte krav:

Målgruppe
• Barn (0-18 år) og deres familier, med en prioritet på de som lever i lavinntektsgrupper, på krisesenter og/eller flyktningmottak
Prosjekter rettet mot barn:
• Barnet skal bli direkte berørt av hendelsen (ikke som en sekundær effekt via mor, far eller et senter)
• Barnet skal oppleve fellesskap, omsorg og ”en helt vanlig jul”
• Aktiviteten skal være noe utover det ”vanlige”, og ikke inngå i den ordinære driften av organisasjonens virksomhet
• Aktiviteten skal skje fra og med november til og med januar

Midlene skal gå til:
• Julegaver: leker, spill, klær eller andre gaver
• Juleopplevelsen: arrangementer der venner og familie møtes, f.eks. juletrefest, besøk på teater
• Julebesøket: tog/flybillett for seg selv eller nær familie/venner
• Julehuset: juletre, pynt, mat og alt annet som hører julehuset til
• ”Jul i all hast”: når ikke alt går som planlagt…

Lenker