Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Generalsekretæren på nye stier
Generalsekretæren på nye stier

Generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard mener timingen er god for henne å forlate Lions Norge.

Generalsekretæren på nye stier

Etter fem år går Heidi Lill M. Oppegaard fra generalsekretærjobben i Lions Norge til å starte opp en helt ny bedrift.

- Jeg anser oppdraget jeg fikk for fem år siden som utført. Jeg tenker spesielt på det å lage nye møteplasser for medlemmene, noe som har gitt Lions mer synlighet. Vi har i tillegg gjennomført en stor økonomisk snuoperasjon som jeg mener var helt nødvendig for sikre konkurransekraft og handlingsrom for Lions Norge. Vi har snudd underskudd til et overskudd i 2014-2015 på over 500.000 kroner.

Hvorfor går du når alt går så bra?

- Det er et godt spørsmål. Åremålsstillingen utløper i 2017 og for meg er det viktig at skuta går godt når jeg overlater roret til noen andre. Det er bra for organisasjonen og for meg å tenke nytt.

Heidi Lill har som leveregel – å aldri gjøre det samme om ett år som det man gjør i dag. Det handler om å utvikle menneskene rundt seg. Sagt med andre ord, en leder skal alltid jobbe med å gjøre seg selv «overflødig». Da oppnår man frigjøring av egen tid som kan brukes på videreutvikling.

Var avgangen frivillig?

- Ja, det var på initiativ fra meg, konstaterer hun.

Gleder du deg til ny jobb?

- Jeg skal starte en ny bedrift i Norge, etter en modell som har hatt stor suksess i Sverige. Curonova Group har på mindre enn to år blitt et av de ledende selskapene i Sverige når det gjelder omplassering og endringsledelse. 96 prosent av alle deltakere i Curonovas program har fått jobb, noe som gir Curonova førsteplass blant alle svenske konverteringsselskap i 2015. Det kribler litt i magen, men jeg gleder meg virkelig til å gjøre noe nytt.

- Vi er derfor svært stolte av at Heidi Lill Mollestad Oppegaard har tatt utfordringen om å etablere Curonova i Norge. Vi ser at hun har nøyaktig de ferdighetene som trengs for å forfølge vår ambisjon om å ta en ledende posisjon i Norden, sier Marie Kathrine Victoria Engman, VD i Curonova Group AB.

Hva har vært det beste med å jobbe i Lions?

- Det må være verdiene, de treffer meg mitt i hjertet – ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement. Dette er et fundament som gir alt arbeidet mening.

- Jeg har prioritert å være med på aktiviteter som medlemmene arrangerer eller støtter, for eksempel Lions helsesportsuke i Tana, Ridderrennet og nå sist Birken. Å være sammen med medlemmene har vært min inspirasjonskilde – det er her jeg fått påfyll og ladet batteriene.

Guvernørrådsleder i Lions Norge (styreleder) Kay Arne Sørensen synes det er litt vemodig at en æra nå går mot slutten.

- Heidi Lill har virkelig vært et friskt pust i organisasjonen, hun har satt Lions Norge på kartet på mange områder. Det er et samlet guvernørråd som ønsker henne lykke til i sin nye jobb. Vi har heldigvis god tid på å finne en erstatter ettersom oppsigelsestiden er seks måneder. Det blir nok ikke bare bare for nestemann å fylle hennes raske sko, sier guvernørrådslederen.

Hva blir de viktigste sakene for din arvtaker?

Lions Norge, som en del av ideell sektor, står foran store utfordringer i tiden som kommer. Både humanitære kriser og lokale samfunnsutfordringer krever økt kompetanse og økt politisk påvirkning. Den norske frivilligheten er i endring – derfor blir det enda viktigere å legge til rette for nye former for arbeid i Lions.