Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > All time high for Ridderuka!
All time high for Ridderuka!

Foto: Foreningen Ridderrennet.

All time high for Ridderuka!

Foreningen Ridderrennet takker til alle Lionsklubbene i Norge som i år har gitt 676 000 kroner, det høyeste beløpet noensinne til foreningens to arrangementer - Barnas Ridderruke og Ridderuka.

Fra 2012 til 2016 har antall deltagere på Ridderuka økt fra 330 til 450 deltagere.

- Lions skal ha en stor del av æren for dette, og deres bidrag er svært viktig for at vi skal få til attraktive vintersportsuker, sider Elisabeth Kollerød, generalsekretær i Foreningen Ridderrennet.

Ridderuka er verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger, og Lions er en av hovedsponsorene. Les mer om Ridderuka og Ridderrennet her:  http://www.ridderrennet.no/om-ridderuka/