Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Lions i nyhetene

Forsiden > Engasjer deg > Lions i nyhetene > Den besværlige egenandelen - Lions Club Eidsvoll
Den besværlige egenandelen - Lions Club Eidsvoll

Enkle virkemidler, større frihet. Foto: Atlas-alliansen.

Den besværlige egenandelen - Lions Club Eidsvoll

MENINGER: Funksjonshemmede i Norge samarbeider for å støtte funksjonshemmede i fattige land, via Atlas-alliansen. Men støtte fra norske myndigheter forutsetter en egenandel...

Vi får stadig mindre andel av bistandsbudsjettet, selv om vi er en av de viktigste aktørene for å fremme funksjonshemmede i utviklingssammenheng internasjonalt, og selv om regjeringen stadig omtaler funksjonshemmede som en viktig gruppe å nå.  Det er ca en milliard funksjonshemmede i verden, de fleste av dem bor i fattige land. Funksjonshemmede er oftest de mest marginaliserte.

Organisasjonene som står bak Atlas-alliansen har ikke de samme kommersielle muskler som de store bistandsorganisasjonene til å opparbeide et eget innsamlingsapparat. Derimot har vi tillitsvalgte og ansatte som bidrar med sine erfaringer og kunnskap og organisasjonene stiller med tjenester av ikke-økonomisk art. Men dette regnes ikke som egenandel.

Det er 10 prosent cash som gjelder.  Dette skal sikre «folkelig forankring» av arbeidet. Verdien av frivillig arbeid kan som sagt ikke regnes med. Vi kan heller ikke regne med gaver i form av medisinsk utstyr, briller, rullestoler og andre hjelpemidler vi får, og som sparer oss og partnerne for millioner av kroner.

Norges Blindeforbund får nå utstyr verdt  200 000 kroner samlet inn av Lions Eidsvoll, sendt direkte til vår partner i Mosambik. Flott av Lions, flott for partner. Egenandel kan det allikevel ikke regnes som. Men nå har Atlas-alliansen har fått et bingoløyve for 2017. Her regner vi med at vi kan få kanskje 100 000 kroner i overskudd til fattige i Afrika. Ikke akkurat store penger, absolutt ikke nok til å dekke vårt krav om egenandel på om lag 6 millioner kroner. Men dog, noe. Midlene kommer fra bingospillere på Tveita. Vi aner ikke hvem spillerne er, og de aner nok ikke hva pengene de taper går til. Men de vet at det skal gå til en god sak. Det kan regnes som egenandel. Det er kontante midler innsamlet i Norge.