2017-02-01 IR-brev sluttrapport fra distriktets skoleprosjekt i Zambia | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

 

2017-02-01 IR-brev sluttrapport fra distriktets skoleprosjekt i Zambia

Vedlagt følger sluttrapport IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen har mottatt. Prosjektet med å bygge Namilangi Primary School, som i dag har 480 elever startet i 2013 med finansiell støtte fra D104J på mer enn kr. 600.000 over 3 år. Siste fase (fase 3) som er nevnt i vedlegget, beløp seg til kr. 247.000

En takk til alle klubber i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 som har bidratt til det vellykkede prosjektet